Rehabilitacja Warszawa – wypróbuj, a nie pożałujesz

Rehabilitacja Warszawa – czas na powrót do sprawności

Na co dzień żyjemy w czasach kiedy jesteśmy przyzwyczajeni na spędzanie całego miesiąca przed smartfonem. Często nie zwracamy na to uwagi, bo nie czujemy bólu lub nie mamy żadnych problemów. Właśnie dla tego powinniśmy wybierać Rehabilitacja WarszawaMimo ogólnej opinii nie postanawia się na korzystanie z kuracji tylko wtedy, kiedy jest się po ciężkiej kontuzji lub operacji Dlatego,że najczęściej było tak, że kojarzyło się to w największym stopniu z osobami, którzy na co dzień uprawiają sport. Tacy ludzie po kontuzji dzięki Rehabilitacja WarszawaRehabilitacja Warszawa

to kuracje, które są bardzo kosztowne i nie łatwo się tam dostać. Możemy gwarantować, że tak wcale nie jest...

Czytaj Dalej

Rehabilitacja Poznań – praca w szpitalu

Rehabilitacja Poznań – praca w szpitalu.

Rehabilitant może znaleźć zatrudnienie nie tylko w ośrodku rehabilitacyjnym, ale również w szpitalu. Może pracować bezpośrednio po wypadku z osobami, które potrzebują pomocy w uruchomieniu swojego ciała. Rehabilitacja Poznań będzie w stanie przynieść bardzo dobre rezultaty, jeżeli tylko będzie wykonywana przez profesjonalnego rehabilitanta znającego się na rzeczy i mającego doświadczenie w pracy z takimi pacjentami. Niezwykle istotne jest, aby tak było. Dzięki temu, rehabilitant faktycznie będzie mógł pomóc pacjentowi i w żaden sposób mu nie zaszkodzi. Na pewno jest to cel, który obydwie strony chcą osiągnąć. Rehabilitacja Poznań musi być wykonywana zgodnie z zaleceniami lekarza...

Czytaj Dalej

Rehabilitacja Kraków- zabiegi w domu

Rehabilitacja Kraków-skuteczne zabiegi

Mając na myśli zabiegi jakie oferuje rehabilitacja Kraków większość z nas uważa, że takie metody leczenia sprawdzają się tylko w przypadku poważnych schorzeń. Nic bardziej mylnego nowoczesna rehabilitacja Kraków może nam pomóc także wtedy, gdy skręciliśmy kostkę, gdy złamaliśmy nogę czy zwichnęliśmy bark. Mało tego rehabilitacja Kraków przeznaczona jest także dla osób, które mają siedzący tryb pracy i które uskarżają się na przykład na bóle kręgosłupa. A jak wiadomo nieprawidłowa postawa może przyczynić się do zwyrodnienia kręgów i wtedy jeszcze trudniej jest przywrócić dawną sprawność ruchową...

Czytaj Dalej

Indywidualne korony

Do tego badania wymagana jest większa ilość płynów, co ma na celu uzyskanie mieszaniny o rzadkiej konsystencji. Zasadą jest oszlifowany ząb musi być natychmiast pokryty koroną ochronną. Sposób postępowania jest wówczas następujący. Przed przystąpieniem do opracowania zęba czy zębów pobiera się wycisk masą alginatową lub silikonową. Wycisk alginatowy musi być przechowywany w zamkniętym pojemniku wyścielonym wilgotną ligniną w celu zapobieżenia jego deformacji. Po oszlifowaniu zęba, do jego odbicia w wycisku nakłada się ciasto akrylowe i wycisk wprowadza do jamy ustnej, mocno dociskając do łuku zębowego. Wycisk razem ze wstępnie uformowaną w nim koroną wyjmuje się w czasie kiedy akryl jest jeszcze plastyczny, ale się już ł.T*tX7Lllis W i O nrUrc^fnl-nr, T«1»- ~ T1″U -111.: -1 1 – stopniowe dodawanie proszku do płynu i dokładne jego rozcieranie. Czas mieszania może być różny, zależnie od wskazań producenta. Phillips wymienia cztery czynniki mogące mieć wpływ na czas wiązania:

Czytaj Dalej

Po nakropleniu płynu na płytkę

Po nakropleniu płynu na płytkę, buteleczka powinna być natychmiast szczelnie zamknięta w celu uniknięcia zmiany proporcji składników, bardzo starannie dobranych przez producenta. W zależności od tego czy buteleczka znajduje się w środowisku suchym czy wilgotnym, ilość wody może się w płynie zmniejszać lub zwiększać, co wpływa niekorzystnie na jakość cementu i czas jego wiązania.

Czytaj Dalej

Glantz i Nyman

Glantz i Nyman uważają, że protezy stałe są dla pacjentów ze zredukowanym podparciem ozębnowym bardziej korzystne niż protezy ruchome. Uzasadniają to tym, że proteza stała (most) zapewnia większą sztywność konstrukcji i lepsze rozłożenie sił na zachowaną ozębną niż proteza ruchoma. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany most będzie szynował ruchome, resztkowe uzębienie i w ten sposób zachowywał jego zdolność do czynności żucia. Zdaniem cytowanych autorów, u pacjentów z niewielką liczbą dobrze osadzonych zębów korzystniejsze jest wykonanie protezy ruchomej, gdyż niesie to mniejsze ryzyko pękania długiego przęsła mostu czy odcementowywania się koron od filarów. Wymienieni autorzy swoje twierdzenia opierają na obserwacji ponad 300 mostów użytkowanych od 5 do 8 lat przez pacjentów z parodontopatia- mi. W żadnym przypadku nie stwierdzono utraty filaru na skutek nasilania się choroby przyzębia. Należy jednak podkreślić, że wszyscy pacjenci przechodzili okresowe (co 3-6 miesięcy) kontrole lekarskie, mieli usuwany kamień i płytkę nazębną oraz utrzymywali bardzo dobrą higienę jamy ustnej.

Czytaj Dalej

Pastępowanie

Pastępowanie. Na szklaną płytkę nakłada się proszek i w pewnej odległości od niego nakrapla płyn. Nie jest dokładnie określona proporcja proszku do płynu, gdyż zależy ona od celu, jakiemu ma służyć cement. Do osadzania wkładów i koron wymagana jest większa ilość płynów, co ma na celu uzyskanie mieszaniny o rzadkiej konsystencji. Zasadą jest stopniowe dodawanie proszku do płynu i dokładne jego rozcieranie. Czas mieszania może być różny, zależnie od wskazań producenta. Phillips wymienia cztery czynniki mogące mieć wpływ na czas wiązania:

Czytaj Dalej

Most

Most jest protezą wkomponowaną trwale w łuk zębowy i przenoszącą siły żucia w sposób fizjologiczny, tj. poprzez ozębną zębów filarowych na kość. W związku z tym zarówno wydolność żucia, jak i adaptacja do tych uzupełnień są znacznie lepsze niż w przypadkach protez ruchomych. Mosty z uwagi na ich walory czynnościowe, estetyczne i wygodę dla pacjenta powinny być stosowane do odbudowy częściowych braków uzębienia w tych wszystkich przypadkach, w których warunki w jamie ustnej na to pozwalają.

Czytaj Dalej

Nieprawidłowe położenie zębów

– b) zaburzenia w poprzecznych stosunkach łuków zębowych w odcinku przednim lub bocznym zgryz krzyżowy przedni lub boczny,

– c) zaburzenia stosunków pionowych łuków zębowych, np. nadmiernie głębokie zachodzenie zębów, nadmierne odsunięcie powierzchni językowych zębów górnych od powierzchni wargowych zębów przednich dolnych oraz połączenie tych dwóch wad do tej grupy można zaliczyć brak kontaktów pomiędzy zębami przeciwstawnymi żuchwy i szczęki, czyli tzw. zgryz otwarty występujący najczęściej w odcinku przednim i charakteryzujący się występowaniem szpary pomiędzy brzegami siecznymi zębów przednich, podczas gdy zęby boczne są w zwarciu.

Czytaj Dalej

Mondelli

Mondelli i współprac, badając przy użyciu radioaktywnego izotopu szczelność brzeżną koron po ich zacementowaniu, poczynili następujące spostrzeżenia:

– 1) najlepszym środkiem zapewniającym szczelność brzeżną jest dwuwarstwowe pokrycie błonką ochronną (cavity varnish) przydziąsłowej części korony zęba,

– 2) na przepuszczalność brzeżną ma wpływ dokładność przylegania korony do zęba i grubość warstwy cementu im lepsze przyleganie i cieńsza warstwa, tym mniejsza przepuszczalność brzeżna.

Czytaj Dalej