Al V MOSTY

Most jest to stałe uzupełnienie protetyczne, trwale osadzone w jamie ustnej, które nie może być z niej usunięte bez pomocy lekarza. W niektórych podręcznikach można się spotkać z nazwą most ruchomy, która oznacza ograniczone, ruchome uzupełnienie protetyczne osadzone na zębach filarowych za pomocą klamer, zasuw lub zamków, wyjmowane i zakładane samodzielnie przez pacjenta. Faktycznie nie jest to most, a tylko podparta, częściowa proteza o bardzo ograniczonej płycie i nazwa most wydaje się być w tym przypadku błędna.

Do stałych uzupełnień protetycznych można natomiast zaliczyć most półruchomy, połączony trwale z jednym zębem filarowym, a podparty tylko na drugim filarze. Spełnia on wszystkie wymogi protezy stałej i jego usunięcie z jamy ustnej wymaga pomocy lekarza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>