BADANIA DODATKOWE

W wielu przypadkach badanie podstawowe (podmiotowe i przedmiotowe) okazuje się niewystarczające dla ustalenia rozpoznania i wówczas stosuje się odpowiednie badanie pomocnicze. W warunkach szpitalnych u każdego chorego należy wykonać rutynowe badanie krwi, moczu, prześwietlenie klatki piersiowej oraz badanie na WR. W zależności od wskazań wykonuje się badanie radiologiczne zębów i kości szczęki i żuchwy, badanie histopatologiczne, bakteriologiczne bądź nakłucie próbne.

W warunkach ambulatoryjnych w większości przypadków badania pomocnicze sprowadzają się do badań radiologicznych zębów. Badania dodatkowe miazgi zęba w celu określenia jej stanu przeprowadza się przy zastosowaniu termo- i elektnodiagnostyki. Termodiagnostyka polega na badaniu .reakcji miazgi na bodące termicznie. Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest badanie przy użyciu chlorku etylu. Elektro- diagruostyka jest jednym z zasadniczych sposobów pozwalającym na ustalenie w przybliżeniu stanu miazgi zęba.

Dane uzyskane z wywiadu, badania przedmiotowego i badań do- dodatkowych stanowią podstawę ustalenia rozpoznania choroby. Niekiedy istnieje potrzeba różnicowania poszczególnych jednostek chorobowych, w których szereg objawów wykazuje podobieństwo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>