Badanie języka

Badając język określa się jego /ruchomość, wielkość, kształt powierzchni, stan brodawek, zabarwienie. Ograniczenie ruchomości języka może być spowod|owane ostrym procesem zapalnym, nowotworem lub ściągającą blizną. Kształt powierzchni może odbiegać od stanu prawidłowego w przypadku języka geograficznego, języka lakierowanego itp. Powierzchnia języka m|oiże być suicha, co obserwuje się w stanach gorączkowych, lub pokryta nalotem w przypadku chorób przewodu pokarmowego.

W okolicy dna jamy ustnej bada się istan błony śluziowej, kształt, wielkość i symetrię fałdów podjęzykowych oraz ujścia przewodów ślinianek podżuchwowych i podjęzykowych. Badanie dna jamy ustnej przeprowadza się prizy uniesionym ku górze języku. W razie potrzeby dokładne badanie dotykiem przeprowadza się oburącz.

Badanie uzębienia wymaga ustalenia jego rodzaju (mleczne, stałe, mieszane) określenia braków w uzębieniu, stwierdzenia ubytków próchnicowych i wypełnień w poszczególnych zębaich, obecności kamienia nazębnego, uzupełnień protetycznych. Wynik badania uzębienia może być przedstawiony na diagramie, na którym braki zębowe, korzenie zębów, ubytki próchnicowe, wypełnienia i uzupełnienia protetyczne oznacza się odpowiednimi umownymi symbolami. Badanie stanu ozębnej polega na opukiwaniu zęba oraz badaniu stopnia jego ruchomości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>