BADANIE PODSTAWOWE

Badanie podstawowe dzieli się na podmiotowe (subiektywne) i przedmiotowe (obiektywne). Badanie podmiotowe. Badanie podmiotowe – wywiad (anamnesis) dzieli się na. wywiad chorobowy (anamnesis morbi), wywiad ogólny (anamnesis vitae), wywiad rodzinny (anamnesis familiae). Przeprowadzenie wywiadu chorobowego obowiązuje w ikażdym przypadku, podczas gdy pozostałe uwzględnia się w miarę potrzeb.

Na przykład ‚zapalenie miazgi lub ozęhnej nie wymaga wywiadu ogólnego i rodzinnego1, natomiast w przypadkach wad rozwodowych twarzy, nowotworów, zniekształceń zgryzowo-szczękowych, przyzębicy oraz w szeregu innych jednostek chorobowych niezbędny jest wnikliwy i wszechstronny wywiad.

Przeprowadzając wywiad, należy umiejętnie nim kierować, aby z często chaotycznych wypowiedzi chorego uzyskać istotne dla lekarza wiadomości. W miarę uzyskiwanych od chorego informacji lekarz powinien rozszerzać lub zwężać zakres zadawanych pytań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>