Badanie przedmiotowe

Badanie przedmiotowe ma na celu ustalenie stanu obecnego (status praesens) w obiektywnej ocenie lekarza. Stan obecny określa się na podstawie badania przedmiotowego ogólnego (status praesens generalis) i miejscowego (status praesens localis).

Badanie ogólne. Badanie ogólne przeprowadza się u wszystkich chorych leczonych w oddziałach szpitalnych chirurgii szczękowej oraz w miarę potrzeby u chorych leczonych ambulatoryjnie. W warunkach ambulatoryjnych badanie ogólne jest wskazane u chorych, którzy zgłaszają skargi ,na dolegliwości ze strony innych narządów lub podają, że są w trakcie leczenia w przychodni kardiologicznej, diabetologicz- nej, chorób krwi itp. Badanie ogólne należy przeprowadzać również wówczas, gdy zmiany chorobowe w jamie ustnej nasuwają podejrzenie w kierunku chorób ogólnoustrojowych.

Na badanie miejscowe składa się badanie zewnątrzustne i badanie jamy ustnej. Badanie zewnątrzustne. Umożliwia ono stwierdzenie istniejących odchyleń od stanu prawidłowego w ukształtowaniu twarzy. Może to być nadmierne wysunięcie lub cofnięcie szczęki lub żuchwy, wygórowanie lub ubytek tkanek, bądź też ściągające blizny czy rozległe znamiona barwikowe. Uwypuklenie tkanek lub znaczne wygórowa-. nie może być spowodowane obrzękiem, naciekiem zapalnym lub guzem -nowotworowym. Ubytek tkanek może być następstwem urazu, przebytych chorób (toczeń, kiła, rak wodny) lub ziabiegu operacyjnego (np. usunięcia nowotworu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>