Badaniem zewnątrzustnym określa się…

Badaniem zewnątrzustnym określa się zmiany w zabarwieniu powłoik skórnych. Zaczerwienienie skóry jest charakterystyczne dla spraw zapalnych. Zabarwienie sinoczerwone jest wyrazem zastoju krwi i sinicy. Bladość powłok może świadczyć o niedokrwistości lub niewydolności krążenia.

Określenie spoistości chorobowo zmienionych tkanek, ich ciepłoty, bolesności oraz ich stosunku do tkanek otaczających ma dużą wartośF~ rozpoznawczą. Spoistość tkanek mo>że być miękka, ciasto wat a, elastyczna lub twarda (np. deskowaty naciek typowy dla promienicy). Badając dotykiem mo-żna stwierdzić niekiedy chełbotanie, co świadczy najczęściej o obecności płynu w ograniczonej przestrzeni (np.: torbiel, ropień). Chełbotanie rzekome mogą wykazywać niektóre guzy, jak np. torbiel skórzasta, kaszak, tłusizczak. Brak przesuwalności skóry w stosunku do istniejącego pod nią wygórowania lub nieprzesuwalność guza w stosunku do podłoża może świadczyć o objęciu skóry procesem chorobowym lub o ścisłym zespoleniu guza z podłożem.

Różnorodne procesy chorobowe w obrębie jamy ustnej, kości szczęk i twarzy powodują odczyn w węzłach chłonnych podżuchwowych i podbródkowych, ponieważ chłomka z określanych okolic spływa do odpowiadających iim węzłów chłonnych. Węzły r:hłaning_ podbródkowe zbierają chłonkę z okolicy doilnych^siekaczy i wargi dolmej. Badanie tych węzłów przeprowadza się tuż pod brzegieHTThichwy w okolicy podbródkowej. Węzły oh łonnę^podżuchwowe zbiera ją chłonkę z poszczególnych zębów szczęki i żuchwy, warg, policzków, dziąseł, języka i odprowadzają ją do. węzłów chłonnych szyjnych powierzchownych i głębokich. Węzły chłonne podżuchwiowe bada się przy pochyleniu głowy chorego w stronę badaną, przyciskając je do dolnego brzegu trzonu żuchwy. Zmiana wielkości, spoistości i przesuwalności węzłów, jak również ich tkliwość lub znaczna bolesność występują w związku z różnymi chorobami i nieraz mają dużą wartość rozpoznawczą. Szczegółowa ocena stanu węzłów chłonnych będzie podana przy omawianiu poszczególnych jednostek chorobowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>