Białko zęba

Białko zęba obfituje szczególnie w lizynę i argininę, które są aminokwasami. Aminokwasy z punktu widzenia biologicznego daielą się na talde, [które mogą być zastąpione, i ma nie dające się zastąpić.

Lizyna i arginina należą do tych ostatnich. W razie braku niezbędnych aminokwasów życie komórki, tkanlki i ustroju jest niemlożliwe. Z badań ze znakowanymi aminokwasami (radioaktywnymi izotopami aminokwasów) ‘wynika, że istnieje ciągła wymiaina aminokwasów w tkankach przez aminokwaisy dostarczane dio ‚nich z pożywieniem. Jeśli wymiaina ta iz jakichkolwiek pioiwoidów ustaje, prowadzi to do zaburzeń przemiany białkowej danej tkanki. W następstwie tego w tkankach zęba powstaje próchnica (Szarpenak).

Zjawisko to można zauważyć na zębach osobników odżywiających się białym Chlebem i innymi mączmymi potrawami, które zawierają mało lizyny i airgininy. Białko chleba razowego zawiera dużo lizyny i argininy i temu też obclk innych zalet razowego chleba (grubszy przemiał – lepsize samooczyszczanie zębów, mniejsze zaleganie resztek) nale|ży przypisać jego1 dodatni wpływ na mniejsze występowanie próchnicy u osób stale go spożywających.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>