Błona śluzowa przewodu pokarmowego

Błona śluzowa przewodu pokarmowego na ogół jest w stanie zaniku. Na tym tle występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe (gastritis achy- lica, colitis). Stany zapalne spostrzega się w układzie moczowym i pochwie.

W jamie ustnej, w następstwie upośledzenia czynności wydzielniczej gruczołów ślinowych błona śluzowa staje się sucha i matowa, pokryta białawym lepkim nalotem lub małą ilością pienistej śliny. Język często jest wygładzony częściowo lub całkowicie (zanik brodawek). Wargi i kąty ust bywają popękane. Brak lub mała ilość śliny doprowadza często do próchnicy kwitnącej. Chorzy skarżą się na suchość i pieczenie języka lub innych okolic jamy ustnej. Choroba przebiega przewlekle z okresami !zaostrzeń.

Stan ogolny chorych jest przez wiele lat dobry. Z czasem dołącza się osłabienie, wychudzenie, stany podgorączkowe. W następstwie powikłań w ważnych dla życia narządach choroba może skończyć się zejściem śmiertelnym.

Dużą pomocą w rozpoznawaniu choroby jest badanie radiologiczne ślinianek po wprowadzeniu do nich środków kontrastowych. Ślinianki znajdują się w różnych stadiach zaniku.

Etiologia zespołu Sjögrena jest niewyjaśniona. Przyczyną może być .zakażenie, alergia, zaburzenia hormonalne, nerwowe i stany niedoboru. Leczenie nie jest skuteczne. Przejściową poprawę, głównie ze strony stawów, uzyskuje się po leczeniu preparatami kory nadnerczy i ACTH. Niektórzy autorzy zalecają podskórne wszczepianie przysadki cielęcej. Z reguły podaje się duże ilości witamin: B», B12, kwas foliowy, C. A. Można stosować środki ślinopędne, pędzlować jamę ustną oliwą lub gliceryną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>