Bolesność dotykowa

izuie na zapaleme brzeżne”*Boilesność dotykowa br.z&g.u„,dziasłć W zaawansowanych stanach zapalnycih chorzy skarżąT^ilę^na^Tw^TiP” żenie” zęba. Z kanału zęba pozbawionego miazgi lub z kieszonki dziąs- łowej może się wydobywać wysiięk surowiczy lub ropny. Niekiedy

wysięk ropny toiruje sobie drogę przez kość. Jest to proces bolesny, przebiegający często z odczynem ogólnym. Gwałtowne bóle powstają w czasie gromadzenia się ropy pod okoistną aż do chwili jej przebicia. Bóle wówczas ustępują – powstaje przetoka lub obrzęk powłcik zewnętrznych w wynliku przedostania się wysięku do ozęśoi miękkich. Ciepło na ogół wzmaga, a zimno łagodzi ból.

Węzły chłonne podżuchwowe najczęściej są wyczuwalne, nieprze- suwalne, bolesne, elastycznotwarde. Zapalenie ozębnej może mieć przebieg podostry (periodontitis suba- cuta).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>