Brak witaminy C

Brak witaminy C powoduje powstawanie w -zębach podobnych zmian jak brak witaminy A. Znane jest również przeciwlgniloowe działanie witaminy C. Witamina D ma zasadnicze znaczenie w -przyswajaniu przez tkanki soli mineralnych. Ponieważ bralk lub niedobór witaminy D wywołuje krzywicę – zagadnienie sprowadza się do rozstrzygnięcia -dawno- już rozważanego problemu, czy krzywicy towarzyszy podatność na -próchnicę.

Ciężkie przypadki krzywicy występujące w pierwszych miesiącach życia niemowlęcia mogą przyczynić się do powstawania zniekształceń szczękowych. Czynnikiem wyzwalającym zniekształcenie jest t-u działanie mięśni na odwapnioną tkankę kostną. Następstwem zniekształceń są zazwyczaj nieprawidłowości w ustawieniu zębów i w budowie łulków zębowych. Zęby znajdujące się w !nieprawidłowym położeniu wskutek braku samooczyszczania luib wytwarzania się dodatkowych miejsc retencyjnych częściej podlegają próchnicy.

Istnieje więc niewątpliwie pośredni związek między krzywicą a próchnicą, co zaś do istnienia między tymi chorobami związku bezpośredniego, zdania badaczy są podzielone. Wydaje się, że wpływu krzywicy na powstawanie próchnicy nie należy !przeceniać, jednak z szeregu prac takich badaczy, jak Mellanby, Edward, Mac Callum, Feiler, Weigert, Kalntorowicz i inni, wynika, że między tymi -chorobami niewątpliwie istnieje zależność. Już w 1911 roku Michel zaobserwował typowe dla krzywicy zmiany w zębinie: rozszerzone strefy niezmineralizowanej (przestrzeni międzykulistyah), z-mmiejszenie i rzadsze rozmieszczenie soli mineralnych w strefie zmineralizowa.nej. Te charakterystyczne dla krzywicy zmiany zwiększają podatność na próchnicę. Skutkiem zmiany -trybu odżywiania zmiany krzywicze w zęb-ach mogą się cofnąć. Występuje wtedy nadmierna mineralizacja twardych tkanek zęba, tzw. odontoskleroza. Mellanby dowodzi, że za pomocą witaminy D udało się powstairzymiać u dzieci dalszy p-ostę-p próchnicy zę-bó-w.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>