Brodawka zęba

Kolejne zmiany zachodzą w brodawce zęba, gdzie na jej powierzchni przylegającej, do komórek szkliwotwórczych różnicują się komórki zębinotwórcze (odontoblasty). Z ektoplazmy tych komórek tworzy się istota podstawowa zębiny, w której różnicują

się promieniste włókna Korffa i prostopadłe do nich włókna Ebnera. W wyniku wytwarzania się nowych warstw zębiny (ryc. 7) komórki zębinotwórcze przemieszczają się w kierunku wnętrza brodawki zęba pozostawiając w zębinie protoplazmatyczne wypustki, tzw. włókna Tomesa. W cytoplazmie komórek zębinotwórczych pojawiają się drobne ziarenka, które przemieszczają się do włókien Tomesa, a z nich do zębiny pierwotnej. Zjawisko to ma prawdopodobnie związek z mineralizacją zębiny. Pierwsze

W miarę rozwoju szkliwa zanika narząd szkliwny, a przede wszystkim jego miąższ. W chwili ukończenia rozwoju szkliwa wewnętrzny i zewnętrzny nabłonek narządu szkliwnego, a być może i komórki warstwy pośredniej tworzą wielowarstwowe nabłonkowe pokrycie szkliwa, Ij. część przyszłego oszkliwia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>