Cementy krzemowo-fosforanowe

Proszek stanowi mieszaninę tlenku cynku i tlenku magnezu z dodatkiem szkła krzemowo-glinowego oraz niewielkich ilości magnezu, fluoru, fosforu, wapnia i sodu. W skład płynu wchodzi kwas ortofosforowy, woda, fosforan glinowy i fosforan cynkowy.

Cement krzemowo-fosforanowy stosowany jest do samodzielnych wypełnień oraz do osadzania protez stałych. Na skutek swojej przezierności pozwala uzyskać dobry efekt estetyczny osadzanych na nim koron akrylowych i porcelanowych. Wytrzymałość na ściskanie jest wyższa niż cementu fosforanowego i wynosi od 140 do 175 (MPa). Rozpuszczalność w wodzie ma większą, a w kwasach organicznych mniejszą od cementu fosforanowego. Z uwagi na dużą zawartość kwasów (niskie pH) może być toksyczny dla miazgi, co wymaga każdorazowej jej ochrony. Grubość wytwarzanej powłoki jest większa niż cementu fosforanowego, ale odpowiednia dla osadzania protez stałych. Ze względu na zawartość fluoru wywiera działanie przeciwpróchnicze. Sposób postępowania identyczny jak dla cementu fosforanowego, jest jednak rzadziej od niego używany do osadzania protez stałych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>