Cementy polikarboksylowe

Zwane są również cementami polikarboksylowo-cynkowymi lub po- liakrylowymi. Należą do nowej generacji cementów, które oprócz mechanicznej retencji mają potencjalne zdolności do łączenia się z tkankami zęba chemicznie.

Proszek zawiera tlenek cynku, tlenek magnezu, tlenek glinu oraz fluorek cynawy. Płyn składa się z wodnego roztworu kwasu akrylowego z dodatkiem kopolimerów innych kwasów. W ostatnim okresie, w nowej generacji cementów, płyn do rozrabiania stanowi woda destylowana. Możliwość taką uzyskano na skutek dodania do proszku wysuszonego w próżni kwasu poliakrylowego. Odporność mechaniczna na ściskanie jest mniejsza niż cementu fosforanowego i wynosi od 63 do 84 (MPa). Grubość powłoki jest zbliżona i waha się w granicach od 16 do 48 |im. Rozpuszczalność w wodzie jest niewielka i wynosi 0,05%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>