CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

RODZAJE ZNIECZULENIA. Większość zabiegów operacyjnych na wyrostku zębodołowym, kościach szczęk, w obrębie tkanek miękkich jajmy ustnej i twarzy moiżna przeprowadzać w znieczuleniu miejscowym nasiękowym lub przewodowym. Dodatnią stromą znieczulania miejscowego jest zachowanie pełnej świadomości przez chorego, co umożliwia mu współdziałanie z lekarzem w czasie zabiegu operacyjnego1. Dotyczy to utrzymania głowy w określonym położeniu, odpluwiania krwi, oo zapobiega niebezpieczeństwu zachłyśnięcia się. Jest to szczególnie ważne we wszystkich zabiegach operacyjnych przeprowadzanych w jamie ustnej. W zabiegach obejmujących tkanki miękkie i kości szczęk stosuje się łącznie znieczulenie przewodowe i nasiękowe. U niektórych chorych zastosowanie znieczulenia miejscowego wynilka z konieczności’ (szezę- kościisik, przykurcz, zesztywnienie stawu skroniowo:- żuchwowego) w związiku z trudnościami technicznymi i !niebezpieczeństwem stosowania znieczulenia ogólnego.

ZNIECZULENIA MIEJSCOWE. W praktyce stomatologicznej do znieczuleń miejscowych stosuje się nowokainę (krajowy preparat poldkaina) lub ksyloikaiinę (krajowy preparat lignokaina) w roztworach 1, 2, a nieraz 4%. Ksylokaina znosi czucie szybciej inilż nowofcaina i okres jej działania jest dłuższy w porównaniu z nowokainą. Po znieczuleniu roztworem ksylokainy rzadziej obserwuje się powikłania związane z wprowadzeniem środka znieczulającego.

Dodatek adrenaliny lub korbazylu przedłuża działanie środka znieczulającego zwężając naczynia krwionośne i zwalniając tym samym jego wchłanianie. Adrenalina, podobnie jak i korb azyl, zmniejszają krwawienie w czasie zabiegu, co zwiększa przejrzystość pola operacyjnego. Roztwór adrenaliny 1:1000 dodaje się w ilości 1 kropli ina 1 mil płynu znieczulającego’, ale w sumie nie może przekraczać 15 – 16 kropli.

U osób z nadciśnieniem, miażdżycą, chorobami serca, nadczynnością tarczycy, u kobiet w ciąży oraz u dzieci adrenaliny nie należy stoso’- wać lub zastąpić ją korbazylem, który w znacznie mniejszym stopniu wpływa na ogólny stan krążenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>