CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ ZWIĄZANE Z ZABURZENIAMI WYDZIELANIA ŚLINY

Zmniejszane wydzielanie śliny (sialopoenia) ze wzglądu na dużą rozpiętość w czynności wydzielniczej gruczołów ślinowych (ocl 2,5- j 00 ml/godz. śliny spoczynkowej) uważane jest za objaw chorobowy, jeżeli chorzy skarżą się na suchość błony śluzowej jamy ustnej (xerostomia). Rozróżnia się kserostomię prawdziwą (xerostomia vera) i rzekomą (spuria). O kserostomii prawdziwej mówi się wówczas, gdy czucie suchości w jamie ustnej łączy się z mniejszym wydzielaniem śliny (poniżej 8-10 ml/godz.). Przyczyny kserostomii prawdziwej są następujące: odwodnienie ustroju (choroby gorączkowe), niektóre leki (atropina), niektóre choroby ślinianek (stany zapalne, niedrożność przewodów), miażdżyca, niektóre stany psychiczne.

Kserostomia prawdziwa. Kserostomia prawdziwa jest często jednym z objawów zapalenia zanikowego jamy ustnej. Występuje w zespole Sjógrena, chorobie Mikulicza, w cukrzycy, w niedakrwistościach, niedoborach witamin zespołu B.

Zespół Sjógrena. Zespół Sjógrena (syndroma Sjógreni) występuje najczęściej u kobiet (80-90%) w okresie przekwitaniia lub później. Charakteryzuje się zmiejszeniem lub brakiem wydzielania gruczołów łzowych, gruczołów przewodu pokarmowego (głównie ślinianek) i gruczołów dróg oddechowych, w układzie ruchu zaś gośćcem wielosta- wowym pierwotnie przewlekłym. Mogą dołączyć się objawy ze strony skóry, polegające na zmiejszeniu lub braku wydzielania potu i łoju. Spostrzega się również niekiedy utratę połysku włosów, ich suchość i łamliwość, jak również łamliwość paznokci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>