CHOROBY MIAZGI ZĘBA

Do najważniejszych i najczęściej spotykanych chorób miazgi należą: zapalenia miazgi i zgorzel miazgi. Dla zrozumienia tych chorób należy zapoznać się z budową miazgi.

Miazga zęba (pulpa dentis) jest galaretowatą tkanką łączną o typie zarodkowym, pochodzenia mezenchymalnego. Zewnętrzną warstwę miazgi tworzą komórki zębinotwór- cze, których protoplazmatyczne wypustki (włókna Tomesa) wnikają do kanalików zębi- nowych. Pod odontoblastami znajduje się druga, uboga w komórki warstwa Weila (ryc. 17). Środkowa część miazgi (trzecia warstwa) zawiera nerwy, naczynia krwio-

nośne i komórki, głównie fibroblasty i histiocyty. Miazga posiada również prymitywny układ chłonny w postaci przestrzeni wypełnionych limfą. Pod warstwą komórek zębi- notwórczych znajduje się splot nerwowy pododontoblastyczny (plexus subodonloblasti- cus), którego poszczególne włókna wnikają do zębiny. Miazga odżywia zębinę, wytwarza ją w niewielkich ilościach przez cały czas swego istnienia, a w przypadkach patologicznych w większych ilościach w postaci zębiny wtórnej lub zębiniaków (tworów wewnątrzmiazgowych). Miazga przewodzi również czucie bólu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>