CHOROBY PRZYZĘBIA O CHARAKTERZE ZAPALNYM

Choroby przyzębia o ‚Charakterze żapalnym bywają powierzchowne (parodontopathia inilammata superiicialis) i głębokie (parodontopathia inflammala protunda). Powierzchowne – są to zapalenia dziąseł (gin- givitis), a głębokie powstają w wyniku uszkadzającego działania tych zapaleń na kość wyrostka zębodołowego (parodonlitis) i są jedną z postaci parodontolizy (parodonloiysis).

Do powierzchownych zapaleń przyzębia zalicza się nieżytowe, wrzo- dziejące i rozrostowe zapalenie dziąseł. Dwa pierwsze dotyczą również innych okolic jamy ustnej i opisane zostały w diziale chorób błony śluzowej.

Zapalenie dziąseł rozrostowe. Zapalenie dziąseł rozrostowe (gingivilis hyper plastica) jest chorobą przewlekłą. Duże izmaczenie w jej powstawaniu odgrywają czynniki miejscowe w postaci mikrourazów. Znane są również przyczyny ogól- noustrojowe, które jednak łatwiej doprowadzają do rozrostów w obecności drażniących błonę śluzową bodźców, przeważnie mechanicznych. Do czynników miejscowyh zalicza się ubytki próchnicowe, korzenie, kamień nazębny, złą higienę jamy ustnej, zgryz urazowy, wadliwie wykonane protezy łub wypełnienia itp. Tego typu zapalenie nosi nazwę zębopoehodnego (gingivilis hyperplastica odontogenes). Na tym tle powstają często wpuklające się do ubytków polipy dziąsła (połypus gingivae). Hormonalne czynniki niewątpliwie odgrywają rolę w zapaleniach rozrostowych, częściej powstających u dziewcząt niż u chłopców w okresie pokwiitania (gingivilis hyperplastica juvenilis), a u kobiet w ciąży (gingivitis hyperplastica gravidarum).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>