CHOROBY TWARDYCH TKANEK ZĘBA

Choroby twardych tkanek zęba bywają pochodzenia zewnętrznego (np. złamamia, uszkodzenia pod wpływem czynników chemicznych -• pary kwasów), wewnętrznego (np. kruchość twardych tkanek pod wpływem zaburzeń hormonalnych) i wewmętrzno-tzeiwnętnznego. Do tej ostatniej, praktycznie najważniejszej grupy, zalicza się chorobowe ścieranie siię zębów (abrasio dentium pathologica), ubytki klinowe (usurae cuneiformes), nadżerki nietypowe (erosiones atypicae) i próchnicę (caries). Dla zrozumienia tych spraw należy zapoznać się z histologiczną budową twardych tkanek zęba.

Szkliwo (enamelum) – najtwardsza tkanka ciała ludzkiego – zawiera 96’% substancji nieorganicznych w postaci złożonych soli dwuhydroksyloapatytu. Zbudowane jest z pryzmatów i spajającej istoty międzypryzmatycznej (kitowej). Kierunek przebiegu pryzmatów jest prostopadły do powierzchni szkliwa i falisty. Szkliwo jest ukła-

dem koloidowym, w którym kryształki dwuhydroksyloapatytu leżą w jamkach pryzmatu. Proteiny szkliwa znajdują się nie tylko w istocie międzypryzmalycznej, ale-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>