Category Dentysta

Związki fluorowe

Związki fluorowe są truciznami priotoplazmaityczinymi i dlatego konieczne jest dokładne zebranie po zabiegu resztek fluoru z zęba i ewentualnie z dziąsła i przepłukanie jamy ustnej. Stwierdzono, że po przepłukaniu pełną szklanką wody w jamie ustnej nie pozostaje ślad nie- związaineigo fluoru.

Technika stosowania wodnego roizczynu fluorku sodu jest następująca,: 1. Zęby i jamę ustną przemywa się wodą utlenioną. 2. Ligniną .osłania się grupę fluoryzowanych zębów.

Czytaj Dalej

Przewlekłe zapalenie miazgi

Przewlekłe zapalenie miazgi. Charakterystyczną cechą tego zapalenia jest nieprawidłowa reakcja miazgi na bodźce1, przebiega bezboleśnie. Skutkiem procesów deganeracyjnych miazga reaguje w porównaniu ze zdrową znacznie słabiej. Zapalenie przewlekłe może ulec zaostrzeniu (ból samoistny, najczęściej niezbyt silny). W wyniku przewlekłych procesów dochodzi najczęściej do zwyrodnienia włóknistego (zapalenie włókniste). Rzadziej następuje rozpad ropny ‚ (zapalenie ropne) lub polipowaity rozirost miazgi (zapalenie rozrostowe).

Czytaj Dalej

Bolesność dotykowa

izuie na zapaleme brzeżne”*Boilesność dotykowa br.z&g.u„,dziasłć W zaawansowanych stanach zapalnycih chorzy skarżąT^ilę^na^Tw^TiP” żenie” zęba. Z kanału zęba pozbawionego miazgi lub z kieszonki dziąs- łowej może się wydobywać wysiięk surowiczy lub ropny. Niekiedy

wysięk ropny toiruje sobie drogę przez kość. Jest to proces bolesny, przebiegający często z odczynem ogólnym. Gwałtowne bóle powstają w czasie gromadzenia się ropy pod okoistną aż do chwili jej przebicia. Bóle wówczas ustępują – powstaje przetoka lub obrzęk powłcik zewnętrznych w wynliku przedostania się wysięku do ozęśoi miękkich. Ciepło na ogół wzmaga, a zimno łagodzi ból.

Czytaj Dalej

Fluorek sodu

Aby zapobieganie próchnicy za pomocą fluorku sodu – obojętnie czy to w paście, czy w rozczynie – odniosło należyty -skutek, zabieg taki należy przeprowadzać w odstępach dwuletnich począwszy od 3.. a skończywszy na 14.roku życia.

Wadniecki, Dominik i Knychalska-Kairwan stosowali opryskiwanie zębów 2% wodnym ‚roztworem fluorku sodu za pomocą rozpylacza. Autorzy ci otrzymali wyniki dodatnie.

Czytaj Dalej

Trzy formy ziarniniaika

Klinicznie nie ma sposobu rozróżnienia trzech form ziarniniaika. Doświadczenie uczy, że pewien związek z formą ziarniniaika ma jego wielkość. Ziaminiaki torbielowate stale powiększają swoją objętość.

W przypadkach poszerzenia przestrzeni ozębnej, zmian zianinowych i ziarninujących może występować wysięk ropny (peiiodontitis chronica purulenta). Wysięk ropny może wydobywać się z kanału zęba przez kieszonkę dziąsłową lub przez przetokę. Przetoka może powstać nie tylko podczas ropnego przewlekłego zapalenia o-zębnej, ale i w wyniku zapalenia ostrego. Z chwilą przebicia ,się wysięku na zewnątrz (fis.ula exlerna seu cutanea) lub do jamy ustnej (fístula interna) stan ostry przechodzi w przewlekły, ponieważ ognisko zapalne łatwo opróżnia się z nadmiaru drobnoustrojów, jadów pochodzenia bakteryjnego i tkankowego.

Czytaj Dalej

Rozrośnięte dziąsło

W przypadkach zaawansowanych całe korony zębów mogą być przykryte rozrośniętym dziąsłem. Rozrosty są powpdem powstania rzekomych kieszonek dziąsłowych, w których mogą gromadzić się resztki pokarmowe, złogi naizębne i obfita flora bakteryjna. Choroba może ulegać zaostrzeniom i wówczas dziąsła są przekrwione, krwawiące pod wpływem dotyku i bolesne. Dołącza się ioetoi ex oie. Wtórne zakażenia mogą doprowadzić do powstania owrzodzeń.

Czytaj Dalej

Aitozy

Podstawowym wykwitem w aftozach jest afta, czyli okrągła lub owalna nadżenka, pokryta białoszarym lub białożółtym nalotem włók- nilkowym różnej wielkości, wyraźnie odgraniczona od otoczenia, przeważnie otoczona rąbkiem zapalnym. Występuje pojedynczo lub mnogo.

Zapalenie jamy ustnej altowe. Zapaleń1 e jamy ustnej aftowe (stomaLilis aphthosa), zwane Inaczej zapaleniem pryszczykowym, jest ostrą chorobą .zakaźną, spowodowaną wirusem opryszczki ‚zwykłej. Występuje głównie u dzieci, rzadko u dorosłych, niekiedy u osób char-

Czytaj Dalej

CHOROBY MIAZGI ZĘBA

Do najważniejszych i najczęściej spotykanych chorób miazgi należą: zapalenia miazgi i zgorzel miazgi. Dla zrozumienia tych chorób należy zapoznać się z budową miazgi.

Miazga zęba (pulpa dentis) jest galaretowatą tkanką łączną o typie zarodkowym, pochodzenia mezenchymalnego. Zewnętrzną warstwę miazgi tworzą komórki zębinotwór- cze, których protoplazmatyczne wypustki (włókna Tomesa) wnikają do kanalików zębi- nowych. Pod odontoblastami znajduje się druga, uboga w komórki warstwa Weila (ryc. 17). Środkowa część miazgi (trzecia warstwa) zawiera nerwy, naczynia krwio-

Czytaj Dalej

Zgorzel miazgi

Zgorzel miazgi (gangiaena pulpae) powstaje jako zejście nie leczonego zapalenia miazgi. Zgorzel jest szczególną odmianą martwicy, polegającą na gnilnym rozpadzie obumarłej tkanlki. W czasie rozpadu, gnilnego w jamie zęba powstają niezwykle szkodliwe, bardzo siillne trucizny, tzw. ptomainy. Powstają również lotne produkty rozpadu, np. siarkowodór i amoniak. Ząb ze zgorzelą miazgi określany bywa

Czytaj Dalej

Zapalenie ozębnej

Z -chorób ozębnej największą rolę w patologii narządu zębowego odgrywają jej zapalenia (periodontilis). Najczęstszą przyczyną zapaleń ozębnej jest zgorzel miazgi. Przenikanie bakterii, ich toksyn, ptomain .i lotnych produktów rozpadu gnilnego miazgi przez otwór wierzchołkowy wywołuje stan zapalny Oizębinej. Z innych przyczyn należy wymienić urazy mechaniczne i chemiczne.

Czytaj Dalej