Desmodontoza

Desmodontoza charakteryzuje się zwyrodnieniem włókien ozębnej, co prawdopodobnie prowadzi do ustania tworzenia się kostniwa. W ozębnej powstaje obrzęk i proliferacja włośniczek, co powoduje patologiczną wędrówką zębów. Migracja zębów jest pierwszym i najwcześniejszym .klinicznym objawem desmodontozy. Dotyczy najczęściej siekaczy górnych, które przesuwają się głównie w kierunku wargowo- -bocznym (rzadziej siekaczy dolnych) i pierwszych trzonowców. Czaisa- mi stwierdza się nieznacznego stopnia patologiczną ruchomość zębów dotkniętych desmodontozą, a na zdjęciu rentgenowskim poszerzenia przestrzeni ozębnej. Choroba ataikuje głównie kobiety po czterdziestym roku życia.

Etiologia desmodontozy .nie jest znana. Uwagę zwraca fakt istnienia procesu chorobowego w przyzębiu tych zębów, których rozwój .odbywa się w przybliżeniu w tym samym czasie (siekacze przyśrodkowe .i pierwsze trzonowce). Wskazuje to, że zmiany zwyradnia- jące powstalją w tkankach znajdujących się na pewnym etapie rozwoju, szczególnie pod wpływem czynników ogólnych (Held). Istnieje możli-wość, że desmodontoza jest kolagenopatią (Stafne, Batalille-Lattes). Charakter i przebieg chor.oby może się kształtować również w zależności od czynników miejscowych.

Desmodontoza w czystej swojej postaci jest chorobą spotykaną stosunkowo rzadko. W późniejszym okresie .choroby brak czynnościowych bodźców ze strony zęba i zwiększone ciśnienie w ozębnej spowodowane !obrzękiem i proliferacją naczyń włosowatych prowadzą do re- sorpcji kości wyrostka zębodołowego. Zwiększa się patologiczna ruchomość zębów, a więc powstają warunki podobne do tych, które w przyzębicy wywołują stan zapalny przyzębia. Zapalna postać des- modomtozy nosi nazwę zapalenia przyzębia dystroficznego i może różnić się od zapalnej postaci przyzębicy tylko patologiczną wędrówką zębów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>