Fluorek sodu

Aby zapobieganie próchnicy za pomocą fluorku sodu – obojętnie czy to w paście, czy w rozczynie – odniosło należyty -skutek, zabieg taki należy przeprowadzać w odstępach dwuletnich począwszy od 3.. a skończywszy na 14.roku życia.

Wadniecki, Dominik i Knychalska-Kairwan stosowali opryskiwanie zębów 2% wodnym ‚roztworem fluorku sodu za pomocą rozpylacza. Autorzy ci otrzymali wyniki dodatnie.

Zagadnienie, w jaki sposób fluor wpływa na zapobieganie próchnicy, nie jest jesz-cze całkowicie wyjaśnione. Z przeprowadzonych badań wynikają następujące tezy:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>