Gingiwektomia

W przypadku głębszych kieszonek patologicznych wykonuje się gingiwektomię, czyli odcięcie brzegu dziąsła, lub operację doszczętną według Cieszyńskiego, Widmana i Neumanna, czyli gingiwektomię połączoną z obnażeniem brzegów .zębodołowych z usunięciem martwa- ków kostnych i wygładzeniem nierówności wyrostka. Po kieretażu, gimgiwektomii i operacji doszczętnej zakłada się w przypadku ruchomości patologicznej zębów ligatury niciane lub druciane i zawsze opatrunek dziąsłowy ze specjalnych mas twardniejących.

Po usunięciu ostrego stanu zapalnego wskazane są zabiegi fizykoterapeutyczne w postaci masażu dziąseł lub wodoleczniczych kąpieli. Na zakończenie stosuje się leczenie protetyczne, polegające na uzupeł-

nieniiu bralków zębowych i ewentualnie na stałym unieruchomieniu zębów. Leczenie ogólne polega przede wszystkim na usunięciu współistniejących ogólnych ‚Stanów chorobowych ustroju. W każdym przypadku stosuje się witaminoterapię (C, zespół B P, ewentualnie E). Niekiedy dobre wyniki daje leczenie tkankowe (Biostymina, Plalcenta) i hormonalne. Niie należy zapominać o zaleceniach dietetycznych. Celowe jest ograniczenie spożycia węglowodanów ii białka zwierzęcego dla zmniejszenia zakwaszenia ustroju i stoisowanie diety mleczno-jarzynowej. Dobre wyniki daje leczenie klimatyczne (góry, moirze, słońce, ruch na świeżym powietrzu)!.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>