Indywidualne korony

Do tego badania wymagana jest większa ilość płynów, co ma na celu uzyskanie mieszaniny o rzadkiej konsystencji. Zasadą jest oszlifowany ząb musi być natychmiast pokryty koroną ochronną. Sposób postępowania jest wówczas następujący. Przed przystąpieniem do opracowania zęba czy zębów pobiera się wycisk masą alginatową lub silikonową. Wycisk alginatowy musi być przechowywany w zamkniętym pojemniku wyścielonym wilgotną ligniną w celu zapobieżenia jego deformacji. Po oszlifowaniu zęba, do jego odbicia w wycisku nakłada się ciasto akrylowe i wycisk wprowadza do jamy ustnej, mocno dociskając do łuku zębowego. Wycisk razem ze wstępnie uformowaną w nim koroną wyjmuje się w czasie kiedy akryl jest jeszcze plastyczny, ale się już ł.T*tX7Lllis W i O nrUrc^fnl-nr, T«1»- ~ T1″U -111.: -1 1 – stopniowe dodawanie proszku do płynu i dokładne jego rozcieranie. Czas mieszania może być różny, zależnie od wskazań producenta. Phillips wymienia cztery czynniki mogące mieć wpływ na czas wiązania:

– 1) im niższa temperatura podczas mieszania, tym dłuższy czas wiązania,

– 2) im wolniej jest wprowadzany proszek do płynu, tym dłużej cement będzie się utwardzał,

– 3) im więcej płynu w stosunku do proszku, tym dłuższy czas wiązania,

– 4) im dłuższy czas mieszania, oczywiście w pewnych granicach, tym dłuższy czas wiązania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>