Jak choroba reaguje na dzieci?

U niemowląt choroba ma zwykle przebieg łagodny i po kilku dniach ustępuje. Czasami spostrzega się małe epidemie tej choroby w żłobkach i w oddziałach dla noworodków.

Drożdżyoa u dorosłych objawia się niekiedy w łagodniejszej postaci. Chiorzy skarżą się na pieczenie błony śluzowej, !która jest obrzękła i zaczerwieniona. Naloty są niewidoczne. Drożdżowce można wykryć tylko badaniem mikroskopowym. W zeskriobinach widoczne są nici grzybni i pączkujące komórki.

Leczenie polega na pędzlowaniiu jamy ustnej roztworem boraksu w glicerynie z dodatkiem anestezyny, płynem Lugola, 1-2°/o wodnym roztworem zieleni brylantowej, fioletu goryczki i błękitu metylenowego. Najskuteczniej dziiała antybiotyk przeciwdrożdżowcowy nyśtatina. Konieczne jest również intensywne leczenie ogólne dla podniesienia sił obronnych ustroju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>