Kliniczne objawy próchnicy

Kliniczne objawy próchnicy. Objawem początkowym próchnicy jest biała lub brunatna plama, a następnie ubytek. W ubytku zalegają zazwyozaj resztki pokarmowe i rozpadła w wyniku procesu chorobowego brunatna ‚zębina próchnicowa. Chorzy skarżą się często na bóle powstające poid wpływem bodźców cieplnych, chemicznych (słodkie, kwaśme) i mechanicznych. Bólów samoistnych nlie ma. Dno ubytku oddzielone jest od miazgi warstwą zdrowej zębiny. Próchnica może występować również i w zębach pozbawlionych żywej miazgi (próchnica !nietypowa – caries atypica). Przebiega zupełnie bezboleśnie. Żadne z wymienionych bodźców, czy to podczas aktu żucia, czy też stosowane przez lekarza, nie wywołują wówczas reakcji (miazga martwa lub usunięta). Próchnica zazwyczaj przebiega przewlekle (caries chronica). Niekiedy (najczęściej u dziewcząt w wieku pokwitania) przebiega ostro (caries acuta seu ilorida) atakując wiele zębów na raz, szerząc slię szybko. Zębina próchnicowa ma wówczas barwę białą lub żółtawobiałą, matową.

Ubytek próchnicowy, początkowo powierzchowny (caries superfi- cialis), pogłębia się i rozszerza (caries media), aż wreszcie tylko- cienka warstwa zdrowej zębiny oddziela jeigo dno od miazgi – jamy zęba (caries profunda). W przebiegu próchnicy przewlekłej dochodzi często do powstawania obronnego odczynu miazgi, która wytwarza na por wiierzichni jamy zęba warstwę wysoko zmiinerałizowanej, twardej, brązowej zębiny wtórnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>