Korony metalowe

Korony metalowe produkowane są w postaci łusek, które następnie docina się i kształtuje kleszczykami protetycznymi. Niektóre z nich posiadają fabrycznie ukształtowaną powierzchnię żującą i wypukłości boczne. Po wygładzeniu kamieniem ostrych brzegów, korony metalowe osadza się na fleczer lub cement, polecając pacjentowi zewrzeć zęby. Plastyczność metalu umożliwia łatwe dostosowanie koron do warunków zwarciowych.

Indywidualne korony akrylowe można wykonać w pracowni stomatologicznej sposobem tradycyjnym, polegającym na opracowaniu zęba, pobraniu wycisku i kęska zwarciowego i zleceniu dalszej pracy technikowi, bądź wykonać je bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta.

Sposób pierwszy stosowany jest w przypadkach, kiedy korony tymczasowe mają być użytkowane przez dłuższy czas. Wymagana jest wówczas większa dokładność i pełniejszy efekt estetyczny, co lepiej zapewnia wykonanie laboratoryjne. Sposób drugi stosuje się wówczas, kiedy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>