Korony tymczasowe

Korony tymczasowe są uzupełnieniami protetycznymi przewidzianymi do czasowego użytkowania w jamie ustnej. Istnieje wiele korzyści w ich stosowaniu, z których można wymienić następujące:

– 1. Jako korona ochronna osłania miazgę zęba przed niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi, zwłaszcza termicznymi. Oszlifowany ząb, pozbawiony w sposób gwałtowny osłony szkliwa, stanowi ranę tkankową wymagającą pokrycia.

– 2. Stabilizuje położenie zęba. Oszlifowany ząb, pozbawiony kontaktów bocznych i okludalnych, może się przemieszczać w różnych kierunkach stwarzając przeszkodę zgryzową i utrudniając osadzenie uzupełnienia ostatecznego. Pokrycie zęba koroną tymczasową zapobiega tym przemieszczeniom.

– 3. Zachowuje czynność żucia. Oszlifowanie kilku zębów, zwłaszcza po jednej stronie, utrudnia pacjentowi prawidłowe żucie i może być przyczyną przemieszczania żuchwy. Tymczasowe odbudowanie powierzchni żujących stwarza większą wygodę dla pacjenta, umożliwiając mu normalne odżywianie.

– 4. Zachowanie wyglądu estetycznego i poprawa wymowy. Oszlifowanie jednego lub więcej zębów w odcinku przednim lub bocznym zniekształca wygląd twarzy pacjenta i utrudnia wymowę. Pokrycie zębów koronami tymczasowymi o barwie zbliżonej do zębów naturalnych zapobiega tym kłopotom, jak również przyzwyczaja pacjenta do przyszłych trwałych uzupełnień protetycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>