Kości wyrostka zębodołowego

Istota choroby polega na uogólnianym lub rozległym zaniku kości wyrostka !zębodołowego. Jest to proces powolny, często przebiegający bezobjawowo. Niekiedy chorzy skarżą się ad niewielkie dolegliwości w postaci „pieczenia”, „palenia” lub ,,łamania” w dziąsłach. Równolegle z zanikiem wyrostka zębodołowego często przesuwa się przyczep nabłonkowy w kierunku korzenia zęba. Ponieważ obydwa te procesy zachodzą równomiernie, nie powstają patologiczne kieszonki dziąsłowe, dochodzi natomiast do obnażenia korzeni, co może pociągnąć za sobą wrażliwość obnażanych miejsc ina bodźce mechaniczne, termiczne i chemiczne. Postępujący zanik wyrostka zębodołowego prowadzi do powstania patologicznej ruchomości zębów, stopniowo powiększającej się. Charoba kończy się utratą zębów. Częściej jednak patologiczna !ruchomość zębów jest przyczyną zapalnego powikłania przyzębicy. Do powikłania tego dochodzi w wyniku drażnienia dziąsła ruchomymi zębami. Upośledzenie czynności zębów prowadzi do odkładania się kamienia nazębnego, który jest również poważnym czynnikiem drażniącym przyzębie. Kamień nazębny pod- dziąsłowy nawarstwiając się uciska dno kieszonki dziąsłowej, powoduje odleżyny, owrzodzenia d martwicę jej wewnętrznej ściany, upośledza odżywianie ozębnej i kości, niszcząc tym samym aparat utrzymujący ząb. Podobne zmiany w kości powstają w obecności wad (urazów) zgryzowych. Dla powstania i przebiegu zapalnego powikłania przyzębicy nie bez znaczenia jest obecność w jamie ustnej bakterii, głównie pałeczek wrzecionowatych i krętków Vincenta. Rozwojowi bakterii w jamie ustnej sprzyjają: obecność resztek pokarmowych, złogi nazębne, korzenie zębów, ubytki próchnicowe itp., a więc zaniedbania i niehigienicznie utrzymana jama ustna. Stan zapalny wywołują również nieprawidłowo wykonane wypełnienia (nie odtwarzające miejsc stycznych, uciskające brodawkę międzyzębową) i uzupełnienia protetyczne.

Wymienione czynniki powodują powstawanie patologicznych kieszonek dziąsłowych i kieszeni (zachyłków) kostnych. Dziąsła są zaczerwieniane, krwawiące pod wpływem słabego nawet dotyku. Stan zapalny doprowadza często do gromadzenia się na dnie

patologicznej kieszonki dziąsłowej wysięku ropnego, którego1 odpływ może być utrudniony zamknięciem kieszonki, nip. kamieniem nazębmym lub resztkami pokarmowymi. Powstaje wówczas brzeżny ropień przy- zębny (abscessus narodontalis). Ropnie przyzęhne są niewielkie, miękkie, mniej bolesne niż przywierzchołkowe, o charakterze nawrotowym. Po kilku dniach wysięk ropny znajduje sobie ujście przez przetokę lub brzeg dziąsła. Niekiedy spostrzega się mnogie ropnie pirzyzębne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>