Kostniwo zewnętrzne

i komórkowe – zewnętrzne. W kostniwie zewnętrznym znajdują się komórki kostniwp- twórcze (cementoblasty), leżące w jamach posiadających liczne odgałęzienia. W od-

•gaięzieniach tych znajdują się wypustki cementoblastów łączące się z wypustkami sąsiednich komórek. Do kostniwa wnikają z ozębnej włókna zwane włóknami Sharpey’a. Kostniwo komórkowe uczestniczy w wytwarzaniu nowych warstw kostniwa. W wielokorzeniowych zębach osób starszych spostrzega się niekiedy kanały Haversa.

Kostniwo. Szlif poprzeczny z przywierzchołkowej części korzenia: 7 – włókna Sharpęya, 2 •- ce- mentoblasty, 3 – warstwa ziarnista Tomesa, 4 – zębina, 5 – kostniwo (wg Schaffera).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>