Krzywica

Z badań Klimeckiej-Żafcliewiicz opartych -o liczne obserwacje dużej liczby dzieci i uwzględniających wymagania statystyczne, wynika, że przebycie krzywicy wpływa na zwiększenie podatności na próchnicę zębów mlecznych. Zależności próchnicy zębów stałych od przebytej krzywicy nie udało się stwierdzić. Wynika to zapewne z tego, że mineralizacja zawiązków zębów mlecznych przypada na ogół w okresie, w którym dzieci !zapadają na krzywicę. Mineralizacja zawiązków zębów stałych następuje w okresie późniejszym.

Wpływ odżywniania na powstawanie próchnicy zębów jest więc niewątpliwy. Zaburzenia w odżywianiu mogą powodowiać powstawanie próchnicy w ciągu całego życia ludzkiego, jednakże decydujący wpływ .na stan zębów człowieka ma odżywianie się matki w. akcesie ciiąży, niemowlęcia i dziadka w pierwszych latach życia. Po- trzydziestym roku życia odżywianie !nie ma zasadniczego1 wpływu !na stan zębów.

Jednakże nie !tylko skład jakościowy i ilościowy pokarmów ma znaczenie w zapobieganiu próchnicy zębów.Począwszy oid trzeciego rolku życia, kiedy w jamie ustnej istnieją wszystkie lub prawie wszystkie zęby mleczne, !należy zwracać uwagę na fizyczne właściwości pokarmów. Nie powinny być one zbyt miękkie i lepkie. Pokarm twardszy, zmuszający szczęki i zęby do energicznej pracy, sprzyja ich lepszemu rozwojowi i dodatkowo wpływa na samooczyszczanie zębów. Nieumiejętne przyrządzanie jarzyn i owoców zmniejsza również ich wartość odżywczą. Najlepiej więc spożywać jarzyny >i owoce w stanie surowym albo tylko parzone czy gotowane w malej !ilości wody.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>