Kserostomia rzekoma

Ksenoistomia rzekoma (xerostomia spuiia) nie wiąże się z zaburzeniami wydzielania śliny. Jest to rodzaj stomaitodynii. Zwiększone wydzielanie śliny, czyli ślinotok (sialorrhea, ptyalismus), może być prawdziwy (sialorrhea vera) w przebiegu ostrych zapaleń jamy ustnej i gardła, zatruć rtęcią, ołowiem i arsenem, w niektórych chorobach układu nerwowego-, pod wpływem bodźców psychicznych i środków ślinopędnych.

Slłnotok rzekomy (sialorrhea spuria) jest objawem stomatodynii. CHOROBY MAŁYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH Zapalenie warg gruczołowe Zapalenie warg gruczołowe (cheilitis glandularis) jest zapaleniem przemieszczonych w wyniku wady rozwojowej gruczołów ślinowych do strefy Kleina. Strefa Kleina jest to rąbek przejściowy między zewnętrzną powierzchnią wargi a błoną śluzową jamy ustnej, azyli czerwień warg w miejscu ich zetknięcia. Gruczoły ślinowe w strefie tej znajdują się tylko wyjątkowo jako tzw. gruczoły zabłąkane lub wędrujące. Przed okresem dojrzewania płciowego choroba ta występuje rzadko. U mężczyzn pojawia się częściej niż u kohiet. Dotyczy prze-ważnie wargi dolnej.

Rozróżnia się trzy postacie tej choroby: 1. Zapalenie warg gruczołowe zwykłe (cheiüiis glandularis simplex). 2. Zapalenie warg gruczołowe ropne powierzchowne (cheilitis glandularis suppurativa superficialis).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>