Leczenie stamatodynii

polegające na ich wyeliminowaniu. Gorsze wyniki osiąga się w leczeniu stamatodynii na tle chorób ogólnych. Leczenie przyczynowe tych chorób – witaminoterapia, wzmocnienie sił odpornościowych ustroju u niektórych chorych – powoduje ustąpienie, a u większości zmniejszenie dolegliwości.

Największe trudności lecznicze istnieją w stomatodyniach spowodowanych nerwicami wegetatywnymi, zwłaszcza okresu przekwlitamia. Szczególną uwagę należy zwrócić na psychoterapię. Ustąpienie kan- cerofobii itp. w niektórych przypadkach jest równoznaczne z wyleczeniem. Są autorzy, którzy zalecają podawanie medykamentów tylko w przypadku niepowodzenia leczenia psychoterapeutycznego.

Przyzębie (parodontium) jest to !zespół tkanek stykających się ze sobą w obrębie szyjki zęba. Do tkaneik tych zalicza się: dziąsło, ozębną, kość wyrostka zębodoławego i kostniwo. Należy zwrócić uwagę na ważną część przyzębia, tzn. na tzw. przyczep nabłonkowy, czyli miejsce zrostu nabłonka dziąsła z twardymi tkankami zęba. Wolny brzeg przyczepu tworzy dno kieszonki dziąsłowej.

Choroby przyzębia (parodontopatie) mogą dotyczyć części lub całości wymienionych tkanek i zawsze odbijają się ujemnie na narządzie zębowym. Choroby przyzębia dzielą się na zapalne (parodoniopathia inflam- mata), dystroficzne (parodoniopathia dystrophica) i nowotworowe parodoniopathia neoplasmatica).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>