Leczenie wyłącznie chirurgiczne.

Być może zbliżone tło clo ziarniniakowego zapalenia warg posiada zespół Melkersisoina-Rosenthala, charakteryzujący się nawrotowymi porażeniami nerwu twarzowego., nawrotowymi obrzękami twarzy (szczególnie warg) i językiem pofałdowanym. Po pewnym czasie porażenie nerwu twarzowego ii obrzęk twarzy ustalają się.

Rozrost zapalny brodawkowaty podniebienia. Rozrost zapalny brodawkowaty podniebienia (hyperplasia inłlam- matoria papillaris palaf.i) występuje czasami pod płytami dostawek protetycznych. Na podniebieniu twardym pojawiają się czerwone lub różowe wykwity wielkości od ziarna proisa do ziarna pieprzu, określane przez niektórych jalko brodawczaki (papillomatosis palati). Sprawa jest przewlekła. Rozrost nabłonka, wrastanie jego brodawek do tkanki łącznej i nieznaczny stan zapalny przemawiają za sprawą banalną, na ogół nie wymagającą leczenia.

Ziarniniak szczelinowaty. Ziarnimiak szczelinowaty (granuloma fissuratum) powstaje wyłącznie u osób noszących protezy niewłaściwie wykonane lub stare, nie przystosowane do zmienionego podłoża. Brzeg płyty protezy w sklepieniu przedsionka, drażniąc błonę śluzową, powoduje jej rozrost (przewlekłe wytwórcze zapalenie z rozrostem nabłonka). Powstają twarde, niebo- lesne, często zaczerwienione płaty błony śluzowej szeroko uszypuło- wane, zakrywające przedsionkową część płyty dostawki.

-Leczenie chirurgiczne. Celem uniknięcia nawrotu, konieczna zmiana protezy. CHOROBY JAMY USTNEJ PRZEBIEGAJĄCE Z ZANIKIEM BŁONY ŚLUZOWEJ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>