Metoda moritalna

Metoda moritalna polega na uśmierceniu miazgi (dewitalizacji). Do tego celu stasowane są różne preparaty, najczęściej przetwory ar- szeniku. Po dewitalizacji miazgi usuwa się ją z jaimy zęba (ekstyrpacja,). Kanał zęba wypełnia się szczelnie pafetapni o własnościach bakteriobójczych lub cementem fosforowym. Komorę wypełnia się cementem fosforowym, a ubytek odpowiednim wypełnieniem. W zębach wialakorzenio- wych najczęściej nie moiżna usunąć miazgi z wąskich i zakrzywionych kanałów. Dlatego te’ż po jej’ dewitalizacji usuwa się ją tylko z tkomory (amputacja), a miazgę w kanałach mumifikuje się przez zakładanie do komory na kilka dni tamponu waty nasiąkniętej roztworem formaliny. Ubytek zamyka się czasowym wypełnieniem z fleczeru (cement cynko-siarczany). Na następnej wizycie po usunięciu opatrunku zakłada się na kikuty miazgi w kanałach pastę mumiiikacyjną, komorę wypełnia się cementem fosforowym, a ubytek odpowiednim wypełnieniem.

W przypadkach zapaleń całkowitych lub przebiegających z podrażnieniem ozębnej (reakcja na opukiwanie zęba) w zębach wielokarze- niowych celowe jest usunięcie miazgi z jednego dostępnegoi kanału (w zębach górnych z językowego, a w dolnych z tylnego) i zmumifikowanie jej w pozostałych kanałach (metoda amputaicyjno-elkstyrpa- cyjna).

Pewną odmianą metody mortalnej: jest pozbawienie zęba żywej miazgi przez usunięcie jej w całości z jamy zęba w znieczuleniu naisięko- wym lub przewodowym, wykonanym podobnie jak w przypadku usunięcia zęba (ekstyrpacja w znieczuleniu).

Ostatnio coraz szerzej stosuje się leczenie przyżyciowe. Wskazania do stosowania tej metody są ograniczone do mało zaawansowanych zmian chorobowych. Miazgę pozostawia się w całości lub amputuje się jej część koronową przykrywając odpowiednimi pastami o właściwościach odkwaszających, pobudzających odonitoiblasty do wytwarzania zębiny wtórnej i słabo bakteriobójczych. Niezależnie od metody leczenia zębina próchnicowa powinna być doszczętnie usunięta, a ubytek opracowany i wypełniony według obowiązujących zasad.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>