Mondelli

Mondelli i współprac, badając przy użyciu radioaktywnego izotopu szczelność brzeżną koron po ich zacementowaniu, poczynili następujące spostrzeżenia:

– 1) najlepszym środkiem zapewniającym szczelność brzeżną jest dwuwarstwowe pokrycie błonką ochronną (cavity varnish) przydziąsłowej części korony zęba,

– 2) na przepuszczalność brzeżną ma wpływ dokładność przylegania korony do zęba i grubość warstwy cementu im lepsze przyleganie i cieńsza warstwa, tym mniejsza przepuszczalność brzeżna.

Końcową czynnością tej wizyty jest kontrola zwarcia przez użycie bardzo cienkiego paseczka folii. Czynność tę należy również powtórzyć na następnej wizycie, jeżeli pacjent skarży się na niewygodę związaną z użytkowanym uzupełnieniem protetycznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>