Most

Most jest protezą wkomponowaną trwale w łuk zębowy i przenoszącą siły żucia w sposób fizjologiczny, tj. poprzez ozębną zębów filarowych na kość. W związku z tym zarówno wydolność żucia, jak i adaptacja do tych uzupełnień są znacznie lepsze niż w przypadkach protez ruchomych. Mosty z uwagi na ich walory czynnościowe, estetyczne i wygodę dla pacjenta powinny być stosowane do odbudowy częściowych braków uzębienia w tych wszystkich przypadkach, w których warunki w jamie ustnej na to pozwalają.

Most składa się z przęsła odtwarzającego w różnym stopniu czynności i kształt utraconego zęba czy zębów oraz z elementów łączących przęsło z filarem, który stanowi naturalny ząb lub jego korzeń. Elementami łączącymi przęsło z filarem mogą być: korona, ząb ćwiekowy, wkład koronowy lub różnego kształtu i rodzaju wypustki przęsła łączące je trwale z zębem filarowym. Części składowe mostu noszą nazwę członów. Liczba członów określa wielkość konstrukcji mostu. Na przykład most składający się z dwóch koron i dwóch zębów w przęśle nosi nazwę mostu czteroczłonowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>