Mycie szczoteczki

Aby zmniejszyć do minimum możliwość bytowania drobnoustrojów’ na szczotce, po użyciu należy wymyć ją w strumieniu bieżącej wody. Niektórzy autorzy zalecają płukanie szczotki w 5°/o roztworze chloraminy. Szczotkę inależy ustawić włosiem do- góry w suchym i przewiewnym miejscu. Używanie futerałów nie jest wskazane.

Przed ©czyszczeniem zębów należy przepłukać jamę ustną. Prąd wody porywa grubsze resztki pokarmowe i wymywa je. Samo czyszczenie nie może odbywać się ,,ma oślep”. Szczotkę w zależności od płaszczyzny, którą się czyści, należy poruszać w odpowiednim kierunku. Podczas czyszczenia zębów uista powinny być otwarte, aby nie’ przenosić zanieczyszczeń ze szczęki na żychwę. Przestrzenie mię- dzyzębowe oczyścić można tylko ruchem pionowym, poruszając szczotką po dziąśle i koronie zęba do’ brzegu siecznego (ku powierzchni żującej’), a nigdy w stronę przeciwną, gdyz można by w ten sposób wtłaczać osad itp. do kieszonelk dziąsłowych. W ten sposób czyści się powierzchnię wargową i policzkową oraz językową i masuje dziąsło.

W celu oczyszczenia powierzchni żującej trzonowców i przedtrzo- nowców szczoteczkę prowadzi !się poziomo w najrozmaitszych kierunkach. Każdą powierzchnię zęba należy czyścić kilkakrotnie i bardzo starannie. Na zakończenie czyszczenia należy jeszcize raz przepłukać usta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>