Nieprawidłowe położenie zębów

– b) zaburzenia w poprzecznych stosunkach łuków zębowych w odcinku przednim lub bocznym zgryz krzyżowy przedni lub boczny,

– c) zaburzenia stosunków pionowych łuków zębowych, np. nadmiernie głębokie zachodzenie zębów, nadmierne odsunięcie powierzchni językowych zębów górnych od powierzchni wargowych zębów przednich dolnych oraz połączenie tych dwóch wad do tej grupy można zaliczyć brak kontaktów pomiędzy zębami przeciwstawnymi żuchwy i szczęki, czyli tzw. zgryz otwarty występujący najczęściej w odcinku przednim i charakteryzujący się występowaniem szpary pomiędzy brzegami siecznymi zębów przednich, podczas gdy zęby boczne są w zwarciu.

Nieprawidłowe położenie zębów może polegać na: ich skręceniu w osi, wychyleniu przyśrodkowemu, odśrodkowemu, doprzedniemu lub dotylnemu, na niecałkowitym wyrżnięciu (skrócenie) lub nadmiernym wydłużeniu. Zęby w lukach mogą być nadmiernie stłoczone lub zbyt luźno stojące ze szparami pomiędzy nimi (diastemy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>