Nieprawidłowości zębów

Rozróżnia się nieprawidłowości zębów dotyczące: 1) kształtu ‚koron, 2’) wielkości, 3) licziby, 4) położenia, 5) barwy, 6) korzeni. Nieprawidłowości kształtu koron. W 1857 raku Hut- chinsoin opisał nieprawidłowość kształtu koron siekaczy stałych, na,j-

częściej diotyazy ona siekaczy górnych przyśrodkowych. Zęby dotknięte tą anomalią noszą nazwę zębów Hutchinsona. Charakteryzują się one pół- księżycowatymi lub klinowatymi ubytkami szkliwa na brzegu siecznym i zbieżnym w kierunku brzegu siecznego lub brzegu siecznego i szyjki

przebiegiem powierzchna bocznych. Początkowo Hutchinson przypisywał powstawanie tej nieprawidłowości kile wrodzonej. W noku 1881 badacz ten ustalił, że zmiany te tylko w połączeniu z głuchotą i iz. miąższowym zapaleniem rogówki (trójobjaw Hutchinsona) mogą świadczyć o kile wrodzonej. -»i««»«« Istotą zmian tego typu jest niedo- rozwój (hypoplasia) szkliwa. Niedo- rozwój szkliwa może być bardzo różnorodny. Najczęśiciej’ spotyka się ubyt- ki szkliwa lóżnej wielkości, o kształcie Ryc. 10. Zęby Hutchinsona punktowych, niecikowatych i linijnych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>