Ogniska zakaźne

W jamie ustnej ogniskami zakażenia mogą być zęby pozbawione żywej miazgi (z miazgą zgorzelinową, z nie wypełnionymi ii wypełnionymi kanałami). Ognisko może znajdować się w jamie zęba – j’eist to wówczas ognisko pierwszego rzędu, i w okolicy wierzchołka korzenia zęba (.zmiany w ozębnej i kości) jako oigniisiko’ drugiego’ rzędu. Ogniska przyzębne umiejscawiają się w patologicznych kieszonkach dziiąsłowych, w ropniach przyzębnych i w kapturach zakrywających wyrzynające się zęby mądrości. Ogniskami mogą być ponadto zęby zatrzymane, torbiele, !zapalania ikośici, niehigienicznie utrzymane protezy. W okolicy jamy ustnej często spotyka się ogniska w migdałkach padnieibiennych i zatokach szczękowych.

Przyjmuje się, że ogniska zakażenia mogą mieć znaczenie w etio- patogenezie następujących stanów chorobowych (cyt. za Jańczukiem): 1. W układzie seiricowo-naiczyniowym i krwiotwórczym: perimyo- end.ocaid.itis, hypertonia, thrombophlebitis, migraena, agranulocytosis, leukaemia, thrombopenia,

-2. W układzie pokarmowym: ulcus ventriculi et auodeni, gastritis, enteritis, cholecysticis, pancreatitis, appendicitis. 3. W Układzie nerwoiwym: meningitis, encephalitis, sclerosis multiplex, neurasthenia, chorea, neuralgia, ucliomyelitis chronica.

-4. W układzie moczowo-płciowym: nephritis, pyelonephritis, nephrosis, nephrolitiasis, prostatitis, cystitis. 5. W układzie oddechowym: bronchitis, bronchiectasis, pneumonia, bronchopneumonia, abscessus pulmonum, pleuritis, asthma bronchiale.

-6. W narządzie iruchu: arthritis, ostitis, periostitis, myositis. 7. W sikorze: acne rosacea, furunculosis, alopecia, herpes simplex, herpes zoster, erythema exudativum. multiforme, ichtyosis.

-8. W narządzie wizroku: keratitis, iritis, abscessus palpebrae. Mechanizm działania ognisk jest różnorodny. W większości przypadków ogniska oddziaływają na drodze alergicznej. Alergenami mogą być bakterie i ich toksyny, jalk również .ciała białkowe i inne substąn- cie powstające w wyniku ‚zgorzelinowego rozpadu miazgi lub przemian zachodzących_w środowisku .ogniska zapalnego. Inna droga oddziaływania polega na przerzutach bakteryjnych do odległych nawet narządów na drodze naiczyń krwionośnych lub chłonnych. Do krwiobiegu mogą się przedostawać toksyny bakteryjne. Nie bez znaczenia jest również oddziaływanie ognisk na drodze nerwowej. Podniety wychodzące z ognisk są bardzo małe i nie wywołują początikoiwo> silnego odczynu. Działają one podprogowo i zostawiają podrażnienia śladowe. Sumowanie podrażnień śladowych prowadzi do obwodowych procesów dystroificznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>