Owrzodzenia skrzydłowe

Owrzodzenia skrzydłowe (ulcerci pterygoidea), zwane inaczej altami Bednara* (aphthae Bednari), są to owrzodzenia odleżynowe podniebienia (ulcerci decuhitalia pałali). Powstają u niemowląt, na ogół symetrycznie, w okolicy hamulus pterygoideus. Przyczyną ich jest nieprawidłowe pielęgnowanie jamy ustnej, polegające na przemywaniu jamy

ustnej gazą nawinięta na palec, czego robić nie należy. Ucisk palca * Nazwa tradycyjna, choć błędna, przyjęta jednak w piśmiennictwie. Choroba ta nie należy do aftoz.

na błonę śluzową przylegającą do występów kostnych powoduje powstanie odleżyn, a później owrzodzeń. Owrzodzenia ustępują po usunięciu przyczyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>