Błona śluzowa przewodu pokarmowego

Błona śluzowa przewodu pokarmowego na ogół jest w stanie zaniku. Na tym tle występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe (gastritis achy- lica, colitis). Stany zapalne spostrzega się w układzie moczowym i pochwie.

W jamie ustnej, w następstwie upośledzenia czynności wydzielniczej gruczołów ślinowych błona śluzowa staje się sucha i matowa, pokryta białawym lepkim nalotem lub małą ilością pienistej śliny. Język często jest wygładzony częściowo lub całkowicie (zanik brodawek). Wargi i kąty ust bywają popękane. Brak lub mała ilość śliny doprowadza często do próchnicy kwitnącej. Chorzy skarżą się na suchość i pieczenie języka lub innych okolic jamy ustnej. Choroba przebiega przewlekle z okresami !zaostrzeń.

Czytaj Dalej

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej protetyczne

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej protetyczne (slomatitłs pro- Lheiica) może być wywołane czymndikami mechanicznymi, toksycznymi i alergicznymi, związanymi z uzupełnieniami protetycznymi.

Najczęstszym powodem zmian chorobowych są urazy mechaniczne (stomatilis prothetica mechanica). Wadliwie wykonane lub zbyt długo noszone protezy stałe i ruchome mogą powodować nadżerki, odleżyny, zapalenie nieżytowe, wrzodziejące lub rozrostowe.

Czytaj Dalej

Zapalenie jamy ustnej zanikowe

Zapalenie jamy ustnej zanikowe (stomatiLis atrophica) najczęściej jest jednostką chorobową przebiegającą równolegle z zanikami dalszych partii przewodu pokarmowego. Klasyczną formę tego typu zapalenia stanowi zespół, w skład którego wchodzą:

-1) zapalenie języka zanikowe 2) zapalenie kątów ust 3) suchość w jamie ustnej. Do wymienionych objawów dołącza się często przeczulica błony śluzowej.

Czytaj Dalej

Afty przewlekłe

Czasami afty przewlekle nawrotowe występują jednocześnie w jamie ustnej i na narządach płciowych. Są to afty dwubiegunowe (aphlhosis bipolcir.js).

Zespół Behceta. Zespołem Behceta określa się aftozę przewlekle nawrotową, charakteryzującą się pojawianiem się aft w jamie ustnej i na narządach płciowych z jednoczesnym owrzodzeniem tęczówki. Chorobie tej mogą towarzyszyć zapalenia stawów, krwotoki z układu oddechowego, zapalenie zakrzepowe żył, objawy ze strony

Czytaj Dalej

Kości wyrostka zębodołowego

Istota choroby polega na uogólnianym lub rozległym zaniku kości wyrostka !zębodołowego. Jest to proces powolny, często przebiegający bezobjawowo. Niekiedy chorzy skarżą się ad niewielkie dolegliwości w postaci „pieczenia”, „palenia” lub ,,łamania” w dziąsłach. Równolegle z zanikiem wyrostka zębodołowego często przesuwa się przyczep nabłonkowy w kierunku korzenia zęba. Ponieważ obydwa te procesy zachodzą równomiernie, nie powstają patologiczne kieszonki dziąsłowe, dochodzi natomiast do obnażenia korzeni, co może pociągnąć za sobą wrażliwość obnażanych miejsc ina bodźce mechaniczne, termiczne i chemiczne. Postępujący zanik wyrostka zębodołowego prowadzi do powstania patologicznej ruchomości zębów, stopniowo powiększającej się. Charoba kończy się utratą zębów. Częściej jednak patologiczna !ruchomość zębów jest przyczyną zapalnego powikłania przyzębicy. Do powikłania tego dochodzi w wyniku drażnienia dziąsła ruchomymi zębami. Upośledzenie czynności zębów prowadzi do odkładania się kamienia nazębnego, który jest również poważnym czynnikiem drażniącym przyzębie. Kamień nazębny pod- dziąsłowy nawarstwiając się uciska dno kieszonki dziąsłowej, powoduje odleżyny, owrzodzenia d martwicę jej wewnętrznej ściany, upośledza odżywianie ozębnej i kości, niszcząc tym samym aparat utrzymujący ząb. Podobne zmiany w kości powstają w obecności wad (urazów) zgryzowych. Dla powstania i przebiegu zapalnego powikłania przyzębicy nie bez znaczenia jest obecność w jamie ustnej bakterii, głównie pałeczek wrzecionowatych i krętków Vincenta. Rozwojowi bakterii w jamie ustnej sprzyjają: obecność resztek pokarmowych, złogi nazębne, korzenie zębów, ubytki próchnicowe itp., a więc zaniedbania i niehigienicznie utrzymana jama ustna. Stan zapalny wywołują również nieprawidłowo wykonane wypełnienia (nie odtwarzające miejsc stycznych, uciskające brodawkę międzyzębową) i uzupełnienia protetyczne.

Czytaj Dalej

Wewnętrzny nabłonek zęba

-1) wewnętrzny nabłonek narządu szkliwnego, 2) warstwa pośrednia, 3) miąższ narządu szkliwnego, 4) zewnętrzny nabłonek narządu szkliwnego. Wewnętrzny nabłonek narządu szkłiwnego składa się z jednej warstwy wysokich (40 !.i), w przekroju sześciokątnych komórek- zwanych komórkami szkliwotwórczymi (adamantobłastami). Komórki te przylegają do wpuklonej do narządu szkłiwnego me- zenchymy, która w tym okresie rozwoju nosi nazwę brodawki zęba. U podstawy brodawki zęba wewnętrzny nabłonek narządu szkłiwnego przechodzi bezpośrednio

Czytaj Dalej

Znieczulenie nerwu nosow

Znieczulenie nerwu nosow o-p odniebienne go. Od zwoju ‚Sfcrzydłowo-ipodniebiennego odchodzą m. in. gałęzie nosowe tylne dolne (rr. nasales posteriores inieriores). Jedna z tych gałązek – nerw nosowo-podniebienny fn. nccsopalatinus) biegnie w rowku lemie-

sza skośnie ku przodowi i dołowi do kanału przysiecznego.. W !kanale przysiecznym daje on liczne zespolenia ze splotem zębowym górmym. Po wyjściu z kanału oba nerwy nosiowo-podniebienne zaopatrują przedni odcinek podniebienia zawarty między kłami. Otwór przysieozny odpowiada umiejscowieniu brodawlki przysieczmej, znajdującej się tuż poza środkowymi siekaazami.

Czytaj Dalej

Węglowodany

Węglowodany są energetycznym materiałem każdej żywej komórki. Zaburzenia w przemianie węglowodanowej kojarzą się zwykle z zaburzeniami przemiany białkowej i tłuszczowej. Nadmierne spożycie węglowodanów wywołuje hipowitamiinozę Bj. Niedobór witaminy Bx prowadzi do gromadzenia się w tkankach kwasu piroigronowego, który przyśpiesza procesy proteolityczne zubażające tkanki w białko. Twarde tkanki zęba ubogie w białko są podatniejsze na próchnicę (Szarpenak). Niedobór witaminy B2 powoduje również nadczynność tarczycy i zmienia pobudliwość układu wegetatywnego, co w następst-wie sprzyja zmianom strukturalnymi isizkliwa i zębiny. Zmiany te zwiększają podatność zębów na powstawanie próchnicy.

Czytaj Dalej

Podostre zapalenia ozębnej

Zarówno ostre, jaik i podostre zapalenia ozębnej nie powodują zniszczenia struktury kostnej i dlatego nie są wykrywalne za pomocą zdjęcia rentgenowskiego!.

Przewlekłe zapalenie ozębnej. Przewlekłe zapalenie ozębnej (periodontnis chionica) przebiega bez żadnych dolegliwości. Jedynie w .okresach zaostrzeń (periodoniitis chionica exaceibata) może wystąpić ból samoistny lub reakcja na opukiwanie zęba. Węzły chłonne podżuchwowe są wyczuwalne, przesuwalne, twarde i bolesne tylko w okresach zaostrzeń.

Czytaj Dalej

Liszaj Wilsona

Liszaj Wilsona (lichen Wilsoni), zwany również liszajem czerwonym płaskim (lichen ruber planus), jest chorobą skóry i błon śluzowych, Etiologia choroby nie jest wyjaśniona. Niektórzy badacze przypisują duże znaczenie czynnikowi nerwowemu, inni zakażeniu, zatruciom, uczuleniom czy też wirusom. Wykwitem jest gromadnie występująca grudka wielkości łebka od szpilki do ziarna prosa o zabarwieniu czer-wonym na skórze, białawym (białoszarym) na błonie śluzowej.

Czytaj Dalej