Leczenie wyłącznie chirurgiczne.

Być może zbliżone tło clo ziarniniakowego zapalenia warg posiada zespół Melkersisoina-Rosenthala, charakteryzujący się nawrotowymi porażeniami nerwu twarzowego., nawrotowymi obrzękami twarzy (szczególnie warg) i językiem pofałdowanym. Po pewnym czasie porażenie nerwu twarzowego ii obrzęk twarzy ustalają się.

Rozrost zapalny brodawkowaty podniebienia. Rozrost zapalny brodawkowaty podniebienia (hyperplasia inłlam- matoria papillaris palaf.i) występuje czasami pod płytami dostawek protetycznych. Na podniebieniu twardym pojawiają się czerwone lub różowe wykwity wielkości od ziarna proisa do ziarna pieprzu, określane przez niektórych jalko brodawczaki (papillomatosis palati). Sprawa jest przewlekła. Rozrost nabłonka, wrastanie jego brodawek do tkanki łącznej i nieznaczny stan zapalny przemawiają za sprawą banalną, na ogół nie wymagającą leczenia.

Czytaj Dalej

Nadżerki

Powstają nadżerki pokryte żółtym nalotem. W przypadku umiejscowienia się choroby na dziąśle charaktery- j^c Wykwity zapalenia opryszczkowego styczną jej cechą jest mar- umiejscowione na wargach i języku.

twica szczytów brodawek międzyzębowych, oibrzęk, najczęściej w okolicy siekaczy po stronie językowej i wysięk ropny. Leczenie miejscowe polega tyliko na przemywaniu jamy ustnej w celu usunięcia nalotów i stosowaniu środków znieczulających. Wykwity na wargach można smarować maściami aintyseptycznymi fSep- talan), maścią auroemycynową albo kortyzonową. Ogólnie podaje się

Czytaj Dalej

Leukoplakia jamy ustnej

Leukoplakia jamy ustnej (leukoplakia oris), zwana również rogowaceniem białym jamy ustnej (leukokeratosis oris), jest przewlekłą chorobą 0 bliżej niewyjaśnionej etiologii. Wiadomo, że drażniące czynniki miejscowe, jak dym tytoniowy, alkohol, ostre potrawy i wyziewy w fabrykach przemysłu chemicznego (podobne do składników dymu tytoniowego), odgrywają olbrzymią rolę w powstawaniu leukoplakii. Nie bez znaczenia jest również czynnik termiczny (gorąco) związany ze spożywaniem pokarmów i paleniem papierosów. Niektórzy przypisują pewne znaczenie prądom elektrogałwanicznym, mogącym powstawać w jamie ustnej w obecności różnych metali. Z czynników ogólnoustrojo- wych wymienia się stany niedoboru (witamin, głównie zespołu B i A,

Czytaj Dalej

Związki fluorowe

Związki fluorowe są truciznami priotoplazmaityczinymi i dlatego konieczne jest dokładne zebranie po zabiegu resztek fluoru z zęba i ewentualnie z dziąsła i przepłukanie jamy ustnej. Stwierdzono, że po przepłukaniu pełną szklanką wody w jamie ustnej nie pozostaje ślad nie- związaineigo fluoru.

Technika stosowania wodnego roizczynu fluorku sodu jest następująca,: 1. Zęby i jamę ustną przemywa się wodą utlenioną. 2. Ligniną .osłania się grupę fluoryzowanych zębów.

Czytaj Dalej

Przewlekłe zapalenie miazgi

Przewlekłe zapalenie miazgi. Charakterystyczną cechą tego zapalenia jest nieprawidłowa reakcja miazgi na bodźce1, przebiega bezboleśnie. Skutkiem procesów deganeracyjnych miazga reaguje w porównaniu ze zdrową znacznie słabiej. Zapalenie przewlekłe może ulec zaostrzeniu (ból samoistny, najczęściej niezbyt silny). W wyniku przewlekłych procesów dochodzi najczęściej do zwyrodnienia włóknistego (zapalenie włókniste). Rzadziej następuje rozpad ropny ‚ (zapalenie ropne) lub polipowaity rozirost miazgi (zapalenie rozrostowe).

Czytaj Dalej

Bolesność dotykowa

izuie na zapaleme brzeżne”*Boilesność dotykowa br.z&g.u„,dziasłć W zaawansowanych stanach zapalnycih chorzy skarżąT^ilę^na^Tw^TiP” żenie” zęba. Z kanału zęba pozbawionego miazgi lub z kieszonki dziąs- łowej może się wydobywać wysiięk surowiczy lub ropny. Niekiedy

wysięk ropny toiruje sobie drogę przez kość. Jest to proces bolesny, przebiegający często z odczynem ogólnym. Gwałtowne bóle powstają w czasie gromadzenia się ropy pod okoistną aż do chwili jej przebicia. Bóle wówczas ustępują – powstaje przetoka lub obrzęk powłcik zewnętrznych w wynliku przedostania się wysięku do ozęśoi miękkich. Ciepło na ogół wzmaga, a zimno łagodzi ból.

Czytaj Dalej

Fluorek sodu

Aby zapobieganie próchnicy za pomocą fluorku sodu – obojętnie czy to w paście, czy w rozczynie – odniosło należyty -skutek, zabieg taki należy przeprowadzać w odstępach dwuletnich począwszy od 3.. a skończywszy na 14.roku życia.

Wadniecki, Dominik i Knychalska-Kairwan stosowali opryskiwanie zębów 2% wodnym ‚roztworem fluorku sodu za pomocą rozpylacza. Autorzy ci otrzymali wyniki dodatnie.

Czytaj Dalej

Trzy formy ziarniniaika

Klinicznie nie ma sposobu rozróżnienia trzech form ziarniniaika. Doświadczenie uczy, że pewien związek z formą ziarniniaika ma jego wielkość. Ziaminiaki torbielowate stale powiększają swoją objętość.

W przypadkach poszerzenia przestrzeni ozębnej, zmian zianinowych i ziarninujących może występować wysięk ropny (peiiodontitis chronica purulenta). Wysięk ropny może wydobywać się z kanału zęba przez kieszonkę dziąsłową lub przez przetokę. Przetoka może powstać nie tylko podczas ropnego przewlekłego zapalenia o-zębnej, ale i w wyniku zapalenia ostrego. Z chwilą przebicia ,się wysięku na zewnątrz (fis.ula exlerna seu cutanea) lub do jamy ustnej (fístula interna) stan ostry przechodzi w przewlekły, ponieważ ognisko zapalne łatwo opróżnia się z nadmiaru drobnoustrojów, jadów pochodzenia bakteryjnego i tkankowego.

Czytaj Dalej

Rozrośnięte dziąsło

W przypadkach zaawansowanych całe korony zębów mogą być przykryte rozrośniętym dziąsłem. Rozrosty są powpdem powstania rzekomych kieszonek dziąsłowych, w których mogą gromadzić się resztki pokarmowe, złogi naizębne i obfita flora bakteryjna. Choroba może ulegać zaostrzeniom i wówczas dziąsła są przekrwione, krwawiące pod wpływem dotyku i bolesne. Dołącza się ioetoi ex oie. Wtórne zakażenia mogą doprowadzić do powstania owrzodzeń.

Czytaj Dalej

Aitozy

Podstawowym wykwitem w aftozach jest afta, czyli okrągła lub owalna nadżenka, pokryta białoszarym lub białożółtym nalotem włók- nilkowym różnej wielkości, wyraźnie odgraniczona od otoczenia, przeważnie otoczona rąbkiem zapalnym. Występuje pojedynczo lub mnogo.

Zapalenie jamy ustnej altowe. Zapaleń1 e jamy ustnej aftowe (stomaLilis aphthosa), zwane Inaczej zapaleniem pryszczykowym, jest ostrą chorobą .zakaźną, spowodowaną wirusem opryszczki ‚zwykłej. Występuje głównie u dzieci, rzadko u dorosłych, niekiedy u osób char-

Czytaj Dalej