CHOROBY MIAZGI ZĘBA

Do najważniejszych i najczęściej spotykanych chorób miazgi należą: zapalenia miazgi i zgorzel miazgi. Dla zrozumienia tych chorób należy zapoznać się z budową miazgi.

Miazga zęba (pulpa dentis) jest galaretowatą tkanką łączną o typie zarodkowym, pochodzenia mezenchymalnego. Zewnętrzną warstwę miazgi tworzą komórki zębinotwór- cze, których protoplazmatyczne wypustki (włókna Tomesa) wnikają do kanalików zębi- nowych. Pod odontoblastami znajduje się druga, uboga w komórki warstwa Weila (ryc. 17). Środkowa część miazgi (trzecia warstwa) zawiera nerwy, naczynia krwio-

Czytaj Dalej

Zgorzel miazgi

Zgorzel miazgi (gangiaena pulpae) powstaje jako zejście nie leczonego zapalenia miazgi. Zgorzel jest szczególną odmianą martwicy, polegającą na gnilnym rozpadzie obumarłej tkanlki. W czasie rozpadu, gnilnego w jamie zęba powstają niezwykle szkodliwe, bardzo siillne trucizny, tzw. ptomainy. Powstają również lotne produkty rozpadu, np. siarkowodór i amoniak. Ząb ze zgorzelą miazgi określany bywa

Czytaj Dalej

Zapalenie ozębnej

Z -chorób ozębnej największą rolę w patologii narządu zębowego odgrywają jej zapalenia (periodontilis). Najczęstszą przyczyną zapaleń ozębnej jest zgorzel miazgi. Przenikanie bakterii, ich toksyn, ptomain .i lotnych produktów rozpadu gnilnego miazgi przez otwór wierzchołkowy wywołuje stan zapalny Oizębinej. Z innych przyczyn należy wymienić urazy mechaniczne i chemiczne.

Czytaj Dalej