Al V MOSTY

Most jest to stałe uzupełnienie protetyczne, trwale osadzone w jamie ustnej, które nie może być z niej usunięte bez pomocy lekarza. W niektórych podręcznikach można się spotkać z nazwą most ruchomy, która oznacza ograniczone, ruchome uzupełnienie protetyczne osadzone na zębach filarowych za pomocą klamer, zasuw lub zamków, wyjmowane i zakładane samodzielnie przez pacjenta. Faktycznie nie jest to most, a tylko podparta, częściowa proteza o bardzo ograniczonej płycie i nazwa most wydaje się być w tym przypadku błędna.

Czytaj Dalej

Korony tymczasowe

Korony tymczasowe ze względu na ochronę przyzębia są zwykle koronami dodziąsłowymi. Mogą być użytkowane przez kilka lub kilkanaście dni, w okresie wykonywania trwałych uzupełnień protetycznych, lub nawet przez okres do kilku miesięcy, np. w procesie przebudowy warunków zwarciowych. Korony tymczasowe dzielą się na korony kosmetyczne, stosowane w odcinkach przednim i bocznym, i korony metalowe na zęby trzonowe, ewentualnie przedtrzonowe.

Czytaj Dalej

Umocowanie mieszane

Umocowanie mieszane stanowi połączenie podanych wyżej elementów retencyjnych. Wykonanie protez twarzy wymaga od lekarza dużego poczucia artyzmu i estetyki. Jak podaje Dreher imitację faktury powierzchni skóry twarzy można uzyskać za pomocą wycisku skórki cytryny. W wykonywaniu ektoprotez pomocne są fotografie twarzy z okresu przedoperacyj- nego lub powielony fragment twarzy osoby zdrowej, odpowiadającej fizjonomii pacjenta i uprzednio przez niego zaakceptowanej.

Czytaj Dalej

Cementy polikarboksylowe

Zwane są również cementami polikarboksylowo-cynkowymi lub po- liakrylowymi. Należą do nowej generacji cementów, które oprócz mechanicznej retencji mają potencjalne zdolności do łączenia się z tkankami zęba chemicznie.

Proszek zawiera tlenek cynku, tlenek magnezu, tlenek glinu oraz fluorek cynawy. Płyn składa się z wodnego roztworu kwasu akrylowego z dodatkiem kopolimerów innych kwasów. W ostatnim okresie, w nowej generacji cementów, płyn do rozrabiania stanowi woda destylowana. Możliwość taką uzyskano na skutek dodania do proszku wysuszonego w próżni kwasu poliakrylowego. Odporność mechaniczna na ściskanie jest mniejsza niż cementu fosforanowego i wynosi od 63 do 84 (MPa). Grubość powłoki jest zbliżona i waha się w granicach od 16 do 48 |im. Rozpuszczalność w wodzie jest niewielka i wynosi 0,05%.

Czytaj Dalej

Fluor

Fluor jest jednym z najbardziej czynnych pierwiastków. W świeicie organicznym fluor znajduje się w każdym ustroju zwierzęcym i roślinnym jako stały składnik płynu komórkowego. Do- ustroju zwierzęcego dostaje się fluor wraz z wodą i pokarmami roślinnymi. Przeciętna zawartość fluoru w roślinach wynosi od 0,01 do 0,5%. W ustroju zwierzęcym fluor osadza się głównie w tkankach podporowych, a więc w kościach i zębach. Zawartość jego w kościach wynosi około 0,3%. Dane co do zawartości fluoru w zębach są różne: wahają się w granicach od 0,02 do 1,55%’.

Czytaj Dalej

Cementy fosforanowe

W skład proszku wchodzą tlenek cynku i tlenek magnezu. Płyn zawiera kwas ortofosforowy, wodę, fosforan glinowy i fosforan cynkowy. Jest to aktualnie najczęściej stosowany cement do osadzania koron i mostów. Jego wytrzymałość mechaniczna na ściskanie waha się od 84 do 140 (MPa), rozpuszczalność w wodzie około 0,3%, zaś rozpuszczalność w kwasach organicznych jest 20 do 30 razy większa. Po zacementowaniu jego grubość wynosi od 20 do 40 !-im, co jest całkowicie wystarczające dla większości stałych uzupełnień protetycznych, w których przestrzeń między uzupełnieniem a zębem może sięgać do 100 !.im (cyt. Zarb).

Czytaj Dalej

Protezy nakładkowe

Protezy nakładkowe: a – tymczasowa akrylowa proteza nakładkowa, b – długoczasowa proteza nakładkowa na bazie protezy szkieletowej.

Według Kulikowskiego i współprac, protetyczne leczenie zaburzeń zwarcia składa się z kilku okresów: – 1. Wstępnego, w którym przeprowadza się wnikliwą analizę przypadku i w razie potrzeby korektę zwarcia.

– 2. Wykonania protezy tymczasowej.

Czytaj Dalej

Zapalenie warg ziarniniakowe

Zapalenie warg ziarniniakowe (cheilhis granulomalosa) występuje najczęściej u kobiet w średnim wieku, przeważnie na górnej wardze. Etiologia niewyjaśniona. Choroba rozpoczyna się obrzękiem wargi,

czemu towarzyszą często podwyższona ciepłota ciała, dreszcze i bóle głowy. Po pewnym czasie okresowo nawracający obrzęk ustala się. Jest niebolesny. W wardze można czasami wyczuć głęboko umiejsco-

Czytaj Dalej

Zawartość fluoru w wodzie

Zawartość fluoru w wodzie jest na ogół proporcjonalna do intensywności zabarwienia plam i w postaci ciężkiej wynosi ©koto 6 mg/L W tych przypadkach stwierdza się również powstawanie zmian mikroskopowych w zębach. W szkliwie znajdują się wówczas ogniska silnie zdeminaralizowane. Przebieg pryzmatów staje się nierównomierny, chaotyczny. Granica między szkliwem a zębiną jest nieregularna. Istota podstawowa zębiny również zatraca prawidłową budowę. W miazdze spostrzega się rozrosty naczyń krwionośnych.

Czytaj Dalej

Chorobowe ścieranie się zębów

Chorobowe ścieranie się zębów należy odróżnić od fizjologicznego (abrasio dentium physiologica), postępującego wolno w miarę starzenia się w miejscach stykania się ze sobą zębów przeciwstawnych podczas aktu żucia i w miejscach stycznych.

Chorobowe ścieranie się zębów jest dominującą cechą jednostki chorobowej noszącej nazwę „dziedzicznie nie dokończony rozwój zęba” (odontogenesis imperfecta hereditaria). Zmiejszenie zawartości składników mineralnych może dotyczyć szkliwa i zębiny (zęby Capdeponta), szkliwa (amelogenesis imperfecta) lub zębiny (deniinogenesis imperfecta). Niektórzy badacze uważają, że odontogenesis imperfecta jest poronną postacią osteogenetsis imperfecta hereditaria.

Czytaj Dalej