Pastępowanie

Pastępowanie. Na szklaną płytkę nakłada się proszek i w pewnej odległości od niego nakrapla płyn. Nie jest dokładnie określona proporcja proszku do płynu, gdyż zależy ona od celu, jakiemu ma służyć cement. Do osadzania wkładów i koron wymagana jest większa ilość płynów, co ma na celu uzyskanie mieszaniny o rzadkiej konsystencji. Zasadą jest stopniowe dodawanie proszku do płynu i dokładne jego rozcieranie. Czas mieszania może być różny, zależnie od wskazań producenta. Phillips wymienia cztery czynniki mogące mieć wpływ na czas wiązania:

– 1) im niższa temperatura podczas mieszania, tym dłuższy czas wiązania,

– 2) im wolniej jest wprowadzany proszek do płynu, tym dłużej cement będzie się utwardzał,

– 3) im więcej płynu w stosunku do proszku, tym dłuższy czas wiązania,

– 4) im dłuższy czas mieszania, oczywiście w pewnych granicach, tym dłuższy czas wiązania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>