Plan postępowania leczniczego

Po ustaleniu rozpoznania określa się plan postępowania leczniczego, uzasadniając wybór sposobu leczenia w zależności od istniejących wskazań. Siekacze i kły są zębami jednokorzeniowymi, spośród przedtrzonowców pierwsze górne mają po dwa korzenie, a pozostałe po jednym korzeniu. Trzonowce górne mają po trzy korzenie, dolne po dwa korzenie. Budowa trzecich trzonowców, czyli zębów mądrości (dentes sapientiae), jest nieregularna – liczba korzeni często zmienna.

W szeregu zębów mlecznych za siekaczami i kłami występującymi w tej samej liczbie co w uzębieniu stałym znajdują się trzonowce w liczbie 2 po każdej stronie szczęki i żuchwy – razem 8.

Nazwy siekaczy, przedtrzonowców i trzonowców uzupełnia się określeniem porządkowym, np. przedtrzonowiec górny drugi, trzonowiec dolny pierwszy. W stosunku do siekaczy częściej stosuje się określenie ,,przyśrodkowy” lub „boczny”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>