Początek choroby

POGzątek -choroby może być nagły lub powolny. Nieraz chory nie jest w stanie podać, ikiedy wystąpiły pierwsze objawy chorobowe. Ma to miejsce w przypadkach próchnicy, przyzębicy, niektórych chorób błony śluzowej, torbieli szczękowej i in. Nagły początek choroby z podwyższeniem ciepłoty ciała i dreszczami będzie nasuwał podejrzenie ostrego procesu zapalnego, podczas gdy powolny początek raczej wyklucza myśl o ostrym zapaleniu i skłania do poszukiwań w innym kierunku.

Z dotychczasowego przebiegu choroby należy ustalić, czy był on burzliwy, czy też powolny, czy były remilsje, jakie występowały objawy ogólne i miejscowe i które z niich dominowały. Z objawów ogólnych należy zwrócić uwagę na podwyższenie ciepłoty ciała, dreszcze, samopo,czucie, spadek wagi ciała, dolegliwości ze strony innych narzą-dów.

Wśród .objawów miejscowych istotne znaczenie może mieć ustalenie charakteru dolegliwości, występowania obrzęków, nacieków zapalnych, szczękościsku i in.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>