Podostre zapalenia ozębnej

Zarówno ostre, jaik i podostre zapalenia ozębnej nie powodują zniszczenia struktury kostnej i dlatego nie są wykrywalne za pomocą zdjęcia rentgenowskiego!.

Przewlekłe zapalenie ozębnej. Przewlekłe zapalenie ozębnej (periodontnis chionica) przebiega bez żadnych dolegliwości. Jedynie w .okresach zaostrzeń (periodoniitis chionica exaceibata) może wystąpić ból samoistny lub reakcja na opukiwanie zęba. Węzły chłonne podżuchwowe są wyczuwalne, przesuwalne, twarde i bolesne tylko w okresach zaostrzeń.

Podstawowym objawem przewlekłych zapaleń ozębnej są .zmiany na zc jęciu rentgenowskim. Mogą one dotyczyć tylko poszerzenia przestrzeni ozębnej w wyniku jej zwyrodnienia włóknistego (periodoniitis chionica fibrosa). Na zdjęciu rentgenowskim widoczne jest wówczas

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>